Lyckat husköp

När du ska köpa hus

Uppfyll din undersökningsplikt, var trygg med vad du köper och betala rätt pris.

Boka
Läs mer

Överlåtelsebesiktning

 • Fuktkontroll
 • Elkontroll
 • VA-kontroll
 • Radonindikering
 • Bibyggnad
 • Åtgärdsplan

Bättre boende

Ta hand om ditt hus

Få ut mer komfort, värde och glädje till mindre kostnad, tid och arbete.

Boka
Läs mer

Husbesiktning & åtgärdsplan

 • Fuktkontroll
 • Elkontroll
 • VA-kontroll
 • Energideklaration
 • Radonindikering
 • Bibyggnad

Trygg husaffär

När du ska sälja ditt hus

Skydda dig mot dolda fel och få tryggare spekulanter som betalar mer.

Boka
Läs mer

Överlåtelsebesiktning

 • Fuktkontroll
 • Elkontroll
 • VA-kontroll
 • Dolda fel-försäkring
 • Energideklaration
 • Radonindikering
 • Bibyggnad
Skadeutredning

När du misstänker en skada i ditt hus eller behöver få en skada utredd. I priset ingår 1 timmes arbete på plats.

Elkontroll

Elkontrollen är en noggrann genomgång av ett hus elanläggning. Den hjälper dig uppfylla ditt ansvar för husets elsäkerhet.

Kompletterande tjänster

Är du nyfiken på någon kompletterande tjänst och vill bege dig direkt dit utan att passera gå?

Fuktkontroll

En fuktkontroll kompletterar din husbesiktning med uppmätning av fukthalter. Det ger dig ett bättre underlag på husets fuktstatus, allvarlighetsgraden på befintliga fel och om risk finns att nya problem uppstår.

Elkontroll

Elkontrollen är en noggrann genomgång av ett hus elanläggning. Den hjälper dig uppfylla ditt ansvar för husets elsäkerhet.

VA-kontroll

En VA-kontroll är en noggrann genomgång av ett hus vatten- och avloppssystem. Den kompletterar din husbesiktning och ger dig ett mer heltäckande underlag på husets skick och behov.

Radonindikering

Radonindikering är en snabb mätning av halten radon i en bostad. Den kan hjälpa dig svara på inom vilket spann radonhalten troligtvis ligger och om en långtidsmätning borde göras.

Åtgärdsplan

När en husbesiktning är gjord och vi vet vilka fel ditt hus har kan vi hjälpa dig med en åtgärdsplan.

Bibyggnad upp till 30 m2

Vill du få koll på en gäststuga eller ett fristående garage på tomten kan vi så klart hjälpa dig med besiktning av bibyggnaden samtidigt som vi besiktar bostadshuset.

Husnyckeln

Gratis kunskap om husbesiktningar och husaffärer

Husbesiktning 3 regler att följa om du vill anlita en oberoende besiktningsman

En oberoende besiktningsman måste göra aktiva val för att hålla sig oberoende. Använd de här tre reglerna för att ta reda på om din besiktningsman gjort det.

Läs artikel
Husbesiktning Sälja hus Rätt överlåtelse­besiktning ger större värde vid din hus­försäljning

För att få ut fullt värde av din överlåtelsebesiktning när du säljer ditt hus behöver du göra en besiktning köparen förstår och litar på. Vi på Husdiagnostik garanterar din köpare att de kan ställa oss mot väggen om vår besiktning inte stämmer.

Läs artikel

Processen

Så går det till

5-10 minuter

Boka husbesiktning

Ring oss på 010-173 41 00 eller skicka en förfrågan.

Inom 1-2 veckor

Uppdraget utförs

En besiktningsman åker ut och genomför din husbesiktning på plats.

1-5 dagar

Utlåtande levereras

Besiktningsmannen samlar resultatet i ett tydligt och lättolkat utlåtande till dig.

Fri rådgivning

Osäker på vilken tjänst som passar i ditt fall eller när en besiktningsman borde komma ut? Hör av dig så hjälps vi åt.