Expertkunskaper kombinerat med kommunikation

För att kunna garantera dig hög kvalitet på våra husbesiktningar har vi höga krav på våra besiktningsmän. Något annat vore att bita oss själva i svansen.

Våra besiktningsmän håller som lägst samma kompetensnivå som Sveriges Byggingenjörers Riksförbund (SBR) kräver för att man ska få kalla sig godkänd besiktningsman. Dessutom är vi noga med att det finns ett genuint intresse att hjälpa människor till ett bättre husliv.

En besiktningsmans arbete utgörs till lika stor del av att på ett tydligt, pedagogiskt sätt förklara samt dokumentera de observationer och bedömningar som görs under en husbesiktning, som att undersöka själva huset. I annat fall kan besiktningen inte användas. Därför är vi måna om att våra besiktningsmän besitter en god pedagogisk och kommunikativ förmåga.

Följande kunskapskrav utgör miniminivån för våra besiktningsmän.

Grundläggande kunskapskrav
  • Ingenjörsexamen från minst 3-årig teknisk högskole- eller universitetsutbildning.

alternativt

  • Annan relevant examen från teknisk skola följt av minst 2 års kvalificerat, självständigt och väl vitsordat arbete inom byggverksamhet, teknisk fastighetsförvaltning, husbesiktning eller liknande relevant verksamhet.

alternativt

  • 10 års arbetslivserfarenhet från kvalificerat, självständigt och väl vitsordat arbete inom byggverksamhet, teknisk fastighetsförvaltning, husbesiktning eller annan relevant verksamhet.
Särskilda utbildningskrav
  • godkänd kurs för överlåtelsebesiktning
  • godkänd kurs för fuktmätning
  • regelbunden vidareutbildning inom ovan områden.
Övriga kompetenskrav
  • god pedagogisk förmåga
  • förmågan att uttrycka sig väl i tal och skrift.

Etiskt förhållningssätt för oberoende husbesiktningar

En av Husdiagnostiks kärnvärderingar är att hålla en hög etik. Det är helt grundläggande för oss att vi är en oberoende part när vi besiktar ditt hus. Vad vi säger eller skriver ska aldrig påverkas av andra eller ett egenintresse.

Vi har inget egenintresse i att hitta fel

Det är lockande lätt att vilja erbjuda produkter och tjänster för att åtgärda fel som ofta upptäcks vid husbesiktningar. I grunden vill vi ju hjälpa dig till ett bättre, friskare hus. Så fort man kliver över den gränsen har man som företag dock gått från att kunna kalla sig oberoende till att ha skaffat sig ett egenintresse i att hitta fel.

Det är exempelvis vanligt med fuktiga krypgrunder men börjar vi sälja avfuktare och installationstjänster är vi inte längre oberoende. Det finns ju faktiskt ett egenintresse i att rekommendera dig att installera en avfuktare i grunden.

Här på Husdiagnostik har vi därför tagit ett strategiskt beslut att aldrig utöka verksamheten med produkter eller tjänster som på något vis är till för att åtgärda fel eller risker som kan hittas under en husbesiktning. Du ska alltid kunna lita på att vi besiktar huset för din skull, inte vår egen.

Vi kommer aldrig göra oss beroende av andra

För att hålla vårt oberoende i första rum samarbetar vi inte heller med aktörer som skulle kunna sätta oss i moraliskt svåra situationer. Här skiljer vi oss från majoriteten av alla besiktningsbolag.

Vi har inte och kommer aldrig skaffa ramavtal med t.ex. mäklarfirmor för att de ska förse oss med uppdrag. Det är svårt att bita handen som föder en vilket många besiktningsföretag vittnar om gång på gång. Därför har vi valt att inte sätta oss i en sån situation från början. Det vi skriver i våra utlåtanden är varken förminskade för att huset ska se bra ut eller förstorade för att du ska köpa åtgärder.

Husdiagnostik vänder sig i stället direkt till dig som blivande eller befintlig husägare. Det är en längre och svårare väg att gå för att få kunder. Därför följer nästan ingen den. För att du ska kunna lita på att våra husbesiktningar verkligen är oberoende är det dock den enda vägen.

Samma ansvar mot säljare och köpare vid överlåtelsebesiktningar

För att inga tvivel ska råda om vår opartiskhet säger vi inte bara att vi är oberoende utan tar också ekonomiskt ansvar för att det verkligen är så när vi gör överlåtelsebesiktningar.

Normalt har den som beställt besiktningen rätt att använda utlåtandet och reklamera tjänsten om något inte stämmer. Vi på Husdiagnostik ger samma avtalsmässiga rätt till husets köpare när vi gjort en överlåtelsebesiktning åt en säljare. Och det utan att den nya ägaren behöver betala något. Allt som behövs är att köparen kontaktar oss och registrerar sig som ny ägare till fastigheten innan tillträdet.

Branschstandarder för rättvisa villkor

Vi följer ABK 09

Våra tjänster utförs enligt branschstandarden ABK 09 – Allmänna bestämmelser för konsulttjänster inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 2009. Bestämmelserna är utarbetade och antagna av branschföreningen Byggandets kontraktskommitté.

ABK 09 täcker vad ett tjänstekontrakt ska innehålla gällande t.ex. ett uppdrags omfattning, tid, pris, rätt till resultat och tvistelösning. På så sätt kan du känna dig trygg med att du fått rättvisa villkor och att inget viktigt är glömt.

I förordet till ABK 09 tas även vikten av god kommunikation, förtroende och öppenhet mellan beställaren och utföraren upp. Vi gör vårt yttersta för att vara så tydliga vi kan, och hoppas du säger till om det finns minsta frågetecken kring avtalsvillkoren eller ditt besiktningsutlåtande. Tillsammans löser vi det.

Uppdrag som innehåller en överlåtelsebesiktning är undantaget som bekräftar regeln. Dessa följer fortfarande till största del ABK 09, men har ett par anpassningar för att passa vid husaffärer. Anpassningarna är desamma som SBR rekommenderar och alla SBR-anslutna besiktningsmän använder vid överlåtelsebesiktningar.

Självklart är vi ansvarsförsäkrade

Förutom att branschstandarden ABK 09 kräver att vi som besiktningsbolag har en ansvarsförsäkring är det ett viktigt skydd för både dig som kund och oss själva. Ansvarsförsäkringen täcker det skadeståndsansvar vi tagit på oss gentemot dig om vår tjänst på något sätt visar sig bristfällig. På så sätt slipper vi riskera att hamna i ekonomiska svårigheter och du att stå utan ersättning.

Vår innerliga strävan är alltid att leverera tjänster av högsta kvalitet. Ansvarsförsäkringen utgör ett sista skyddsnät, så du vet att det är riskfritt och kan känna dig helt trygg med att anlita oss för din husbesiktning.

Vårt kundlöfte

Våra expertkunskaper, vårt etiska förhållningssätt och att vi följer branschstandarder är vårt kundlöfte till dig när du anlitar Husdiagnostik. Som bonus får du även vår kontinuerliga strävan efter riktigt bra kommunikation oss emellan. Hör alltid av dig så vi kan prata ihop oss om du funderar över något.

Allt gott!
Cim Östervall
VD Husdiagnostik Sverige AB