Trygg husaffär med en pedagogisk överlåtelsebesiktning
 • Pedagogiska beskrivningar ger trygga köpare som vågar betala mer.
 • Entydiga besked om husets skick som inte lämnar något att pruta på.
 • Säljfördel med en besiktning som har juridiskt värde för din köpare.
 • Uppfyll enkelt lagkravet på energideklaration.
 • Komplett skydd med Dolda fel-försäkring så du kan glömma och gå vidare efter försäljningen.

Välj hur mycket trygghet du vill skapa

Välj paket beroende på hur stor trygghet du själv vill ha samt ge dina spekulanter. Missa inte att du kan teckna en dolda fel-försäkring när du valt Trygg husaffär från Husdiagnostik. Funderar du på något? Hör av dig på 010-173 41 00.

Start

En bra start med en köpvänlig överlåtelsebesiktning.

Vad som ingår:

 • Överlåtelsebesiktning

Möjliga tilläggstjänster:

 • Radonindikering
 • Bibyggnad upp till 30 m2

Från 7 990 kr

Boka

Värdefull

En fuktkontroll ger värdefull trygghet för alla.

Vad som ingår:

 • Överlåtelsebesiktning
 • Fuktkontroll

Möjliga tilläggstjänster:

 • Radonindikering
 • Bibyggnad upp till 30 m2

Från 9 990 kr

Boka

Noggrann

Störst trygghet med en noggrann besiktning även av el och VA.

Vad som ingår:

 • Överlåtelsebesiktning
 • Fuktkontroll
 • Elkontroll
 • VA-kontroll

Möjliga tilläggstjänster:

 • Radonindikering
 • Bibyggnad upp till 30 m2

Från 13 490 kr

Boka

En bra start med vår köpvänliga överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktningen är en byggteknisk undersökning av fastighetens huvudbyggnad (bostaden). Den ger svar på vilket skick huset är i och om det finns några fel eller risker. Husköpare räknar idag med att det ska finnas underlag på dessa saker, annars kommer de sannolikt vilja göra en egen besiktning.

För att fel- och risknoteringarna inte ska missbedömas av någon spekulant, analyserar och förklarar vi på Husdiagnostik dessutom trolig orsak och konsekvens till varje fel och risk. På så sätt får alla intresserade ett tydligt underlag som gör det möjligt att bedöma allvarlighetsgraden för befintliga fel och risker. När allt om huset är tydligt klarlagt finns inget att pruta eller tveka på för din husköpare.

Det här ingår i Husdiagnostiks överlåtelsebesiktning:
 • Genomgång och dokumentation av upplysningar från dig som fastighetsägare.
 • Undersökning av bostadshuset med dokumentation av befintliga fel och risker.
 • Analys av trolig orsak till funna fel och risker.
 • Analys av trolig konsekvens om felet eller risken inte åtgärdas.
 • Rekommendation om fördjupad undersökning där orsak eller konsekvens inte kan bedömas.
 • Sammanställning av alla observationer i ett pedagogiskt utlåtande som blir ett tydligt och trygghetsskapande försäljningsunderlag.
 • Möjlighet för husköparen att kostnadsfritt ta över de juridiska rättigheterna till besiktningsutlåtandet.

En fuktkontroll ger värdefull trygghet för alla

Fukt är ett hus värsta fiende. Närmare 40 % av alla småhus i Sverige beräknas ha någon typ av fuktskada (Boverkets rapport, 2011). Med en fuktkontroll där fukthalter mäts upp kan vi med större säkerhet avgöra var det finns, eller inte finns, problem med fukt.

De flesta husspekulanter är väl medvetna om risken med fukt och förväntar sig att husets fuktstatus tydligt redovisas. Finns riskkonstruktioner eller synliga fukttecken är det extra viktigt att mäta upp fuktnivåerna så en notering inte skrämmer bort spekulanter i onödan. Och, så du inte råkar ut för att stå som ansvarig för ett dolt fel.

Det här ingår i en fuktkontroll:
 • Indikering eller mätning av fukt där synliga tecken på fukt finns, till exempel i och kring fuktfläckar.
 • Fuktindikering i utsatta delar som badrum, tvättstuga och källare.
 • Mätning av relativ fuktighet och fuktkvot i utrymmen som vind och krypgrund samt i riskkonstruktioner, vid behov utförs håltagning efter godkännande av dig som fastighetsägare.
 • Kontroll av fuktvandring i huset genom mätning av relativ fuktighet och beräkning av fukttillskott.
 • Analys av trolig orsak där höga fuktvärden uppmätts.
 • Analys av trolig konsekvens om höga fuktnivåer inte åtgärdas.
 • Sammanställning av alla indikeringar och mätningar med resultatet från överlåtelsebesiktningen för ett tydligt sammanhang och bättre underlag gällande funna fel och risker.

Störst trygghet med en noggrann besiktning

Sälj ditt hus som du själv skulle vilja köpa det. Förutom överlåtelsebesiktningen och fuktkontrollen görs i detta paket en genomgång av el-, vatten- och avloppsinstallationen i huset.

Med allt om huset klarlagt blir ditt hus ett tryggt köp som är lätt att bestämma sig för. Hela säljprocessen kan dessutom gå snabbare när du inte behöver vänta på en köpare som vill göra egna kompletterande kontroller. Ca 50 % av de husköpare vi gör besiktningar åt gör det på hus som redan är besiktade av säljaren.

Det här ingår i vår el- och VA-kontroll:
 • Genomgång och dokumentation av upplysningar kring installationerna från dig som fastighetsägare.
 • Undersökning av installationerna med dokumentation av befintliga fel och risker.
 • Analys av trolig orsak och trolig konsekvens om felet eller risken inte åtgärdas.
 • Rekommendation om fördjupad undersökning vid misstanke om ytterligare fel.
 • Test av jordade uttag.
 • Test av jordfelsbrytare och kontroll av proppsäkringars passdel (huset görs strömlöst vid dessa kontroller).
 • Uppmätning av vattentemperatur och kontroll av ventiler.
 • Test av flöde och avrinning i exempelvis diskho och dusch.
 • Sammanställning och klassificering av alla observationer i ett pedagogiskt utlåtande som blir ett tydligt försäljningsunderlag.

En dolda fel-försäkring för din skull

Väljer du Trygg husaffär från Husdiagnostik kan du enkelt teckna Nordic Dolda fel-försäkring. Det är samma dolda fel-försäkring som många mäklarfirmor använder sig av. Meddela oss ditt intresse så ordnar vi kontakten med Nordic Försäkring & Riskhantering AB som förmedlar försäkringen. Du kan välja mellan ett försäkringsbelopp på 1 000 000 kr eller 2 000 000 kr.

När du sålt ditt hus har du ansvar för dolda fel i 10 år. Det svåraste när en köpare åberopar dolda fel är att reda ut vart ansvaret faktiskt ligger, hos dig eller köparen? Har du tecknat en dolda fel-försäkring slipper du hela processen och dessutom betalar försäkringen eventuellt skadestånd köparen får rätt till, inom försäkringens ramar.

Komplettera ditt paket så ingen fakta saknas

Finns ingen energideklaration eller är den äldre än 10 år måste du ta fram en ny för försäljningen. Har ingen radonmätning gjorts i huset eller vill du känna dig säker på att du uppgett rätt area? Vi kan hjälpa dig med fler underlag.

Radonindikering

Radonindikering är en snabb mätning av halten radon i en bostad. Den kan hjälpa dig svara på inom vilket spann radonhalten troligtvis ligger och om en långtidsmätning borde göras.

Bibyggnad upp till 30 m2

Vill du få koll på en gäststuga eller ett fristående garage på tomten kan vi så klart hjälpa dig med besiktning av bibyggnaden samtidigt som vi besiktar bostadshuset.

Husnyckeln

Artiklar om att sälja och besikta hus

Husbesiktning Sälja hus Rätt överlåtelse­besiktning ger större värde vid din hus­försäljning

För att få ut fullt värde av din överlåtelsebesiktning när du säljer ditt hus behöver du göra en besiktning köparen förstår och litar på. Vi på Husdiagnostik garanterar din köpare att de kan ställa oss mot väggen om vår besiktning inte stämmer.

Läs artikel
Husbesiktning Köpa hus Sälja hus Vad är en okulär besiktning och varför är överlåtelse­besiktningar okulära?

Få svar på vad en okulär besiktning är, varför andra kontroller inte ska bakas in och varför det är viktigt att läsa villkoren när du väljer överlåtelsebesiktning.

Läs artikel

Processen

Så går det till

5-10 minuter

Boka husbesiktning

Ring oss på 010-173 41 00 eller skicka en förfrågan.

Inom 1-2 veckor

Uppdraget utförs

En besiktningsman åker ut och genomför din husbesiktning på plats.

1-5 dagar

Utlåtande levereras

Besiktningsmannen samlar resultatet i ett tydligt och lättolkat utlåtande till dig.

Fri rådgivning

Osäker på vilken tjänst som passar i ditt fall eller när en besiktningsman borde komma ut? Hör av dig så hjälps vi åt.