Du är ansvarig för din elanläggning

Felaktigt utförda elinstallationer är en av de största personfarorna i våra hem idag. Som fastighetsägare ligger det på ditt ansvar att se till att elanläggningen är säker.

Elsäkerhetsverket styr regelverket kring elsäkerhet och de har en hel del information på sin webbplats som kan vara till hjälp. Bland annat innebär reglerna att du regelbundet ska kontrollera din elanläggning så den förblir säker över tid.

Många äldre hus har riskfyllda elanläggningar just för att de inte uppfyller den standard vi idag tar för given. Exempelvis saknas ofta jordfelsbrytare, ett effektivt skydd mot skador orsakade av elchock som är relativt enkelt att komplettera med.

Det ingår i en elkontroll

Elinstallationen undersöks både okulärt (med hjälp av synen) och genom exempelvis uttagsprov. Fastighetsägaren måste godkänna kontrollen då huset behöver göras strömlöst för vissa av testerna.

Hela elinstallationen undersöks från mätarskåpet, gruppcentralen och ut till varje uttag och brytare i husets alla rum. Självklart går vi även igenom uttag, kopplingsdosor etcetera utomhus. IP-klass, placering, materialval, skick och utformning är en del av sakerna som kontrolleras.

Följande moment ingår i elkontrollen:

  • Genomgång och dokumentation av upplysningar kring elanläggningen från fastighetsägaren.
  • Undersökning av elanläggningen med dokumentation av befintliga fel och risker.
  • Analys av trolig orsak och konsekvens om felet eller risken inte åtgärdas.
  • Rekommendation om fördjupad undersökning vid misstanke om ytterligare fel.
  • Test av jordade uttag.
  • Test av jordfelsbrytare.
  • Kontroll av huvudsäkringarnas passdelar.
  • Sammanställning och klassificering av alla observationer i ett strukturerat och lättolkat utlåtande.

Isolationsmätning samt annan mätning eller undersökning som kräver ingrepp i elinstallationen ingår inte. Såna undersökningar kräver i allmänhet fackman med särskild behörighet.

Välj paket för att boka din elkontroll

Vanligtvis gör vi en elkontroll i samband med en hus- eller överlåtelsebesiktning. Du bokar då elkontrollen genom att välja ett av våra besiktningspaket där elkontrollen ingår.

Självklart kan vi även utföra elkontrollen separat. Hör av dig till vårt Kontaktcenter så hjälper vi dig boka en tid.