Ju större affär ju viktigare blir valet

För de flesta av oss rullar livet på i 180 knyck så det är fullt förståeligt om du nöjer dig med att ett besiktningsföretag kallar sig oberoende för att känna att du anlitar en oberoende besiktningsman. Det finns dock inga regler för att få kalla sig oberoende.

Står du inför en större affär; som att sälja eller köpa ett hus, bygga nytt hus alternativt göra en dyr renovering; kanske du ändå vill veta att oberoende inte bara är ett fint ord företaget slänger sig med.

Eftersom många söker på frasen ”oberoende besiktningsman” är det lockande för företag att kalla sig det. Besiktningsföretaget måste dock ha gjort aktiva val för att det ska finnas någon substans bakom löftet om det självständiga, neutrala arbete.

Det absolut enklaste tipset är alltså att fråga: ”Hur ser ni till att ni är oberoende?”. Kan besiktningsmannen inte svara kanske det är svar nog. Får du svar behöver du snabbt utvärdera om argumenten håller. Till hjälp får du här 3 enkla regler för vad som utmärker en oberoende besiktningsman.

1. Besiktningsmannen säljer inga produkter och utför inga åtgärder själv

Det kan tyckas självklart att en besiktningsman inte är oberoende om hen först erbjuder sig att besikta ett hus och i nästa stund erbjuder sig att åtgärda felen som hittas. Ganska uppenbart finns det då ett egenintresse i att hitta eller förstora fel för att tjäna pengar.

Tyvärr är det här upplägget vanligt i vårt samhälle och något vi sällan reflekterar över. Bilverkstäder är ett klassiskt exempel. Du lämnar in bilen på service och får snart reda på att det finns fel på bilen som också borde åtgärdas. Verkstaden som gjort servicen fixar så klart gärna felen och vips blev besöket dubbelt så dyrt.

Det finns dock besiktningsfirmor som enbart besiktigar din bil och inte är verkstäder på samma gång. +1 poäng på oberoendeskalan till dem.

I husbesiktningsbranschen är det relativt vanligt att företag även utför mögelsanering, radonsanering, sanerar vattenskador och installerar avfuktare. Det är lockande att vilja hjälpa dig med problem som hittas vid en besiktning så grundtanken är oftast god. Utför ett besiktningsbolag åtgärder är det dock inte oberoende längre. Hur godhjärtad besiktaren än är finns ett underliggande motiv som sätter oberoendet ur spel.

Vill du vara säker på att din besiktningsman är oberoende, börja alltså med att välja ett företag som bara gör husbesiktningar och inga åtgärder.

2. Besiktningsmannen har inga samarbeten med mäklare eller hantverkare

Hitta kunder är alla företags stora utmaning. Samarbeten mellan företag är därför vanligt, och ofta bra. Ett undantag är dock besiktningsföretag som vill kalla sig oberoende. De kan inte bygga upp samarbeten som ger dem incitament att förminska fel för att huset ska se bra ut eller förstora dem för att du ska köpa åtgärder.

Besiktningsbolag som gör överlåtelsebesiktningar får ofta sina kunder genom mäklare som naturligt redan har kontakt med dig som ska sälja eller köpa ett hus. Som besiktningsman är det dock otroligt svårt att hålla sig oberoende när man blir matad av en mäklare med uppdrag. Får man majoriteten av sina kunder från ett annat företag är det svårt att inte anpassa sitt arbete efter hur det företaget vill ha det. I praktiken är det mäklarfirman som är den stora kunden och inte du som säljer eller köper huset.

Många besiktningsmän har länge vittnat om just problemen med att jobba åt mäklare. Samtidigt har de väldigt svårt att bita handen som föder dem. Det finns flera reportage och artiklar som beskriver svårigheterna med samarbeten mellan mäklare och besiktningsmän om du vill läsa mer om det.

Bekymret med att få sina uppdrag av ett annat företag går även åt andra hållet. Om besiktningsmannen samarbetar med ett saneringsbolag eller en byggfirma och slussar jobb vidare till dem finns det en bakvänd lojalitet. Inte minst om byggfirman ger provision till besiktningsbolaget för varje tipsad kund de får in. Det här är dock ett betydligt ovanligare upplägg. Det finns däremot besiktningsfirmor som exempelvis har syster- eller dotterbolag som jobbar med sanering.

För att kunna kalla sig en oberoende besiktningsman får det alltså inte finnas några samarbeten som kan sätta besiktningsmannen i en moraliskt svår situation. Då går det inte att vara oberoende. +1 oberoendepoäng till alla besiktningsmän utan samarbeten med företag som gagnas av att en besiktning vinklas åt något håll.

3. Besiktningsmannen tar samma ansvar mot alla parter

Det finns ett antal tillfällen då en besiktningsman har flera parter som påverkas av besiktningsresultatet.

  • Vid överlåtelsebesiktningar påverkas både säljaren och köparen av huset.
  • Vid entreprenadbesiktningar påverkas både husägaren och byggfirman.
  • Vid skadeutredningar påverkas husägaren och dess försäkringsbolag. Gäller det ett eventuellt dolt fel påverkas dessutom tidigare husägare (säljaren) och dennes försäkringsbolag om det finns en dolda fel-försäkring.

Eftersom flera intressenter ofta är inblandade ska du leta efter en besiktningsman som vågar vara obekväm gentemot dig som kund. Det kan låta ologiskt men ett företag som låter huset tala om vad det lider av, även när det inte är vad du önskar höra, är trots allt det oberoende valet.

Det är precis som när du besiktar bilen. Det är tråkigt att få bilen underkänd på besiktningen men det är ju trots allt för att få höra om bilen är säker som du är där. Är bromsarna dåliga borde du uppskatta att någon berättar det så du kan undvika en framtida olycka, även om det kostar dig en slant för stunden.

Tyvärr är en besiktningsmans arbete många gånger otacksamt, speciellt för den som är mån om att arbeta oberoende. Var därför kunden som bitterljuvt accepterar det besiktningsmannen hittar. Du vill ju ha ett oberoende utlåtande.

Vid överlåtelsebesiktningar finns det dessutom besiktningsmän som tar ekonomiskt ansvar gentemot både säljaren och köparen. Ytterligare +1 poäng på oberoendeskalan till dessa företag. Om en överlåtelsebesiktning utförd åt en säljare även får användas och reklameras av köparen har ju besiktningsmannen gjort en konkret utfästelse att besiktningsutlåtandet är baserat på husets skick, annars tar hen ett stort personligt ansvar att ersätta köparen.

Ett enkelt recept på hur du använder reglerna

Den tredje och sista regeln är den svåraste att få koll på. De två tidigare reglerna har tydliga ja-eller-nej-svar. Säljer besiktningsmannen tjänster eller får hen uppdrag av en annan firma; ja eller nej?

Förklarar besiktningsmannen redan när du bokar din besiktning att inga garantier finns för att hen hittar det du vill, och ger hen samma rättigheter till både säljare och köpare vid överlåtelsebesiktningar, då har du ändå en god fingervisning om att besiktningsmannen uppfyller även den tredje oberoenderegeln.

Vill du anlita en oberoende besiktningsman ser receptet alltså ut så här; välj medvetet, läs på företagets webbplats eller fråga vad som gör besiktningsmannen oberoende och använd de tre reglerna för att utvärdera svaret.