Hur en åtgärdsplan hjälper dig

En åtgärdsplan kan tas fram i olika syften men grunden är alltid att hjälpa dig med vad som behöver göras för att fixa fel som hittats i ditt hus. För att kunna ta fram en åtgärdsplan måste alltså en husbesiktning eller överlåtelsebesiktning först göras.

För dig som bor i huset alternativt ska köpa huset tar vi fram en heltäckande plan med förslag på åtgärder som behövs för att säkra husets fortlevnad och se till så det är tryggt att vistas i.

Står du inför en försäljning anpassas planen till att innehålla åtgärder som kan vara lönsamma för dig att göra innan du säljer huset. Med lönsam menas alltså en åtgärd som troligtvis höjer värdet på ditt hus mer än vad det kostar att utföra själva åtgärden.

Insatser som behövs för att hantera eventuella farliga fel tas alltid upp i åtgärdsplanen. Det gäller alltså fel som utan åtgärd skulle kunna orsaka direkt personskada.

Det ingår i åtgärdsplanen

  • Skriftlig plan baserad på i huset funna fel och risker.
  • Gradering av felen och prioritering av vad som är viktigast att åtgärda först.
  • Viktiga punkter att tänka på för respektive åtgärd.

Kostnadsuppskattningar ingår inte

Många vill att vi ska lista vad olika åtgärder kommer kosta men det är inget vi gör i åtgärdsplanen eller som går att beställa till. Byggfirmor själva gör ofta feluppskattningar på hur lång tid något kommer ta eller hur mycket material som går åt och med det alltså vad det kommer kosta.

Som ett oberoende besiktningsföretag utför vi inga åtgärder och har därmed inte dagskoll på materialpriser eller kan säga hur fort en annan firma kan utföra arbetet. Vi kan alltså inte stå för att en kostnadsuppskattning är korrekt i ditt specifika fall.

Vi förslår i stället att du kontaktar en byggfirma och ber om en offert på det du vill ha åtgärdat. Då får du ett marknadsmässigt pris som du dessutom kan välja att gå vidare med.

Komplettera din husbesiktning med en åtgärdsplan

Vill du ha en åtgärdsplan för ett hus måste som sagt en fullständig besiktning göras först. Antingen ingår åtgärdsplanen i det paket du väljer att boka eller så kan du själv välja att lägga till den. Ring oss så hjälper vi dig eller skicka en bokning direkt från vår onlinebokning.