För att lycka börjar hemma

Husdiagnostik grundades med målet att göra det enklare, roligare och mer ekonomiskt att äga hus, för alla. Vi tror nämligen att lycka börjar hemma och att du blomstrar i kapp med ditt hem. Det spelar ingen roll om du ska köpa ditt hus, bor där nu eller är på väg att sälja det; du vill oavsett få ut mesta möjliga såväl ekonomiskt som glädjemässigt.

För att hjälpa dig till ett enastående hem utför vi husbesiktningar med flera viktiga kontroller och ger rådgivning om hus. Vi ger dig helt enkelt kunskapen du behöver för att lyckas.

Och för en hållbar bostadsmarknad

Husdiagnostik verkar i det lilla, ett hus och för en husägare i taget, för att skapa stora värden. I det stora perspektivet strävar vi efter en hållbar bostadsmarknad med bestående värden där alla som vill har möjlighet att delta.

Vi är övertygade om att en stabil, trygg besiktningsbransch grundad på samsyn och en gemensam standard för husbesiktningar där kunden står i fokus är starkt bidragande till den bostadsmarknaden. Tillsammans, husägare och besiktningsmän, formar vi den branschen och bara tillsammans kan vi skapa ett hållbart småhussverige som låter alla blomstra.

Våra kärnvärderingar pekar ut vägen

För att nå våra högt ställda mål bygger Husdiagnostiks verksamhet på tre grundläggande värderingar. De pekar ut kursen vi ska hålla och säkerställer samtidigt att du får ut mesta möjliga när du väljer att anlita Husdiagnostik.

Pedagogik

Som kund ska det vara lätt att förstå vad vi står för, vad vi gör och vad vi säger eller skriver. Därtill ska det vara lätt för våra besiktningsmän att göra rätt när de arbetar enligt vår metodik.

Etik

När vi utför ett uppdrag är det huset som berättar sin historia. Vad vi säger eller skriver ska alltid vara fritt från egenintresse och andra parters inflytande. Vi ska inte heller göra affärer med företag eller organisationer där det råder etiska tveksamheter.

Kvalité

Vår verksamhet ska alltid hålla kvalitén i första rummet. Det innebär att våra besiktningsmän ska ha gedigen kompetens inom sina områden och få kontinuerlig kompetensutveckling. Dessutom ska allt vi gör bygga på kvalitetssäkrade metoder och processer.

Hör av dig

Har du frågor eller funderingar är du hjärtligt välkommen att kontakta oss. Vi finns för att sprida kunskap och hjälpa dig till ett värdefullt hem.

Allt gott!
Cim Östervall
VD Husdiagnostik Sverige AB