Bättre boende med kunskap om ditt hus
 • Få förklarande beskrivningar av husets skick och vad det innebär för dig.
 • Problemfritt och bekvämt husägande med en förebyggande åtgärdsplan.
 • Gör smart och kostnadseffektiv renovering där inget viktigt missas.
 • Mindre underhålls- och reparationskostnader då små fel är billigare än stora.
 • Energieffektivisera för lägre driftkostnader och mindre miljöpåverkan.
 • Dolda fel-bevakning för dig som köpt huset inom 10 år.

Välj en nivå som passar dig

Nedan hittar du de olika nivåer paketet kommer i. Välj ett som passar dig. Ring 010-173 41 00 så kan vi hjälpas åt.

Start

Starta med vår unika husbesiktning och en åtgärdsplan.

Vad som ingår:

 • Husbesiktning
 • Åtgärdsplan

Möjliga tilläggstjänster:

 • Radonindikering
 • Bibyggnad upp till 30 m2

Från 8 990 kr

Boka

Värdefull

Värdefulla insikter och åtgärder med en fuktkontroll.

Vad som ingår:

 • Husbesiktning
 • Fuktkontroll
 • Åtgärdsplan

Möjliga tilläggstjänster:

 • Radonindikering
 • Bibyggnad upp till 30 m2

Från 10 990 kr

Boka

Noggrann

En noggrann plan med besiktning även av el och VA.

Vad som ingår:

 • Husbesiktning
 • Fuktkontroll
 • Elkontroll
 • VA-kontroll
 • Åtgärdsplan

Möjliga tilläggstjänster:

 • Radonindikering
 • Bibyggnad upp till 30 m2

Från 14 490 kr

Boka

Starta med vår unika husbesiktning och en åtgärdsplan

Få en grundlig byggteknisk undersökning av fastighetens huvudbyggnad (bostaden) som ger dig svar på om det finns skador, bristfälliga konstruktioner, åldersslitage eller andra fel och risker i huset.

Till varje fel och risk analyserar och förklarar vi på Husdiagnostik dessutom trolig orsak och konsekvens. På så sätt får du ett detaljerat underlag som gör det möjligt att bedöma hur allvarligt ett fel är och vad som behöver åtgärdas. Åtgärdsplanen utgår sen ifrån vad som noterats under husbesiktningen och beskriver vilka områden som behöver ses över samt vad som är viktigt att tänka på för respektive åtgärd.

Det här ingår i vår husbesiktning och åtgärdsplan:
 • Genomgång och dokumentation av upplysningar från dig som fastighetsägare.
 • Undersökning av bostadshuset med dokumentation av befintliga fel, riskkonstruktioner samt andra risker.
 • Analys av trolig orsak till funna fel och risker.
 • Analys av trolig konsekvens om felet eller risken inte åtgärdas.
 • Rekommendation om fördjupad undersökning där orsak eller konsekvens inte kan bedömas.
 • Sammanställning och klassificering av alla observationer i ett tydligt och lättolkat utlåtande.
 • Skriftlig plan över nödvändiga åtgärder för att trygga ett friskt och värdefullt hus.
 • Viktiga punkter att tänka på för respektive åtgärd.

Värdefulla insikter med en fuktkontroll

Fukt är ett hus värsta fiende. Närmare 40 % av alla småhus i Sverige beräknas ha någon typ av fuktskada (Boverkets rapport, 2011). Med en fuktkontroll där fukthalter mäts upp kan vi med större säkerhet avgöra var det finns, eller inte finns, problem med fukt.

Fukthalter mäts i husets utsatta delar såsom riskkonstruktioner, vind och våtrum samt om det finns synliga tecken på fukt. Därtill görs en bedömning av husets inomhusklimat genom beräkning av fukttillskott och analys av fuktvandring, något andra besiktningsföretag vanligtvis inte gör.

Det här ingår i vår fuktkontroll:
 • Fuktindikering i utsatta delar som badrum, tvättstuga och källare.
 • Mätning av relativ fuktighet och fuktkvot i utrymmen som vind och krypgrund samt i riskkonstruktioner.
 • Indikering eller mätning av fukt där synliga tecken på fukt finns, till exempel i och kring fuktfläckar.
 • Vid behov och godkännande av dig som fastighetsägare kan håltagning utföras för noggrannare mätning.
 • Kontroll av fuktvandring i huset genom mätning av relativ fuktighet och beräkning av fukttillskott.
 • Analys av trolig orsak där höga fuktvärden uppmäts.
 • Analys av trolig konsekvens om höga fuktnivåer inte åtgärdas.
 • Sammanställning av alla indikeringar och mätningar med resultatet från husbesiktningen för ett tydligt sammanhang och bättre underlag över funna fel och risker.

En noggrann plan med besiktning av el och VA

Förutom husbesiktningen och fuktkontrollen görs en grundlig genomgång av el-, vatten- och avloppsinstallationen i huset. Åtgärdsplanen utökas självklart även med åtgärder som behövs för dessa.

I vår el- och VA-kontroll besiktar vi skick och utförande på all synlig installation av el, vatten och avlopp. Vi testar även uttag och jordfelsbrytare samt kontrollerar vattentemperatur, flöde och avrinning.

Det här ingår i vår el- och VA-kontroll:
 • Genomgång och dokumentation av upplysningar kring installationerna från dig som fastighetsägare.
 • Undersökning av installationerna med dokumentation av befintliga fel och risker.
 • Analys av trolig orsak och konsekvens om ett fel eller risk inte åtgärdas.
 • Rekommendation om fördjupad undersökning vid misstanke om ytterligare fel.
 • Test av jordade uttag.
 • Test av jordfelsbrytare och kontroll av huvudsäkringars passdel efter godkännande av dig som fastighetsägare (då huset måste göras strömlöst).
 • Uppmätning av vattentemperatur och kontroll av ventiler.
 • Test av flöde och avrinning, till exempel i diskho och dusch.
 • Sammanställning och klassificering av alla observationer i ett strukturerat och lättolkat utlåtande.

Tilläggstjänster för ett ännu bättre boende

Vill du passa på att energieffektivisera huset, få ett snabbt svar på om radonsanering kan vara nödvändigt eller få koll på garaget? Då erbjuder vi ett antal tilläggstjänster som kan hjälpa dig.

Radonindikering

Radonindikering är en snabb mätning av halten radon i en bostad. Den kan hjälpa dig svara på inom vilket spann radonhalten troligtvis ligger och om en långtidsmätning borde göras.

Bibyggnad upp till 30 m2

Vill du få koll på en gäststuga eller ett fristående garage på tomten kan vi så klart hjälpa dig med besiktning av bibyggnaden samtidigt som vi besiktar bostadshuset.

Husnyckeln

Mer kunskap om husägande och husbesiktningar

Husbesiktning 3 regler att följa om du vill anlita en oberoende besiktningsman

En oberoende besiktningsman måste göra aktiva val för att hålla sig oberoende. Använd de här tre reglerna för att ta reda på om din besiktningsman gjort det.

Läs artikel
Husbesiktning Köpa hus Sälja hus Vad är en okulär besiktning och varför är överlåtelse­besiktningar okulära?

Få svar på vad en okulär besiktning är, varför andra kontroller inte ska bakas in och varför det är viktigt att läsa villkoren när du väljer överlåtelsebesiktning.

Läs artikel

Processen

Så går det till

5-10 minuter

Boka husbesiktning

Ring oss på 010-173 41 00 eller skicka en förfrågan.

Inom 1-2 veckor

Uppdraget utförs

En besiktningsman åker ut och genomför din husbesiktning på plats.

1-5 dagar

Utlåtande levereras

Besiktningsmannen samlar resultatet i ett tydligt och lättolkat utlåtande till dig.

Fri rådgivning

Osäker på vilken tjänst som passar i ditt fall eller när en besiktningsman borde komma ut? Hör av dig så hjälps vi åt.