Lyckat husköp med en utökad överlåtelsebesiktning ger dig:
 • Utförliga beskrivningar av husets skick och vad det innebär för dig.
 • Entydigt underlag som gör det lättare att förhandla om priset.
 • Struktur som gör det enkelt att planera och prioritera nödvändigt underhåll.
 • Miskad risk för missförstånd och framtida tvist med säljaren.
 • Ett juridiskt hållbart bevis på att din undersökningsplikt uppfyllts för alla besiktade delar.

Välj en nivå som passar dig

Nedan hittar du de olika nivåer paketet finns i. Välj ett som passar dig. Osäker? Ring 010-173 41 00 så hjälps vi åt.

Start

Få en bra start med Husdiagnostiks unika överlåtelsebesiktning.

Vad som ingår:

 • Överlåtelsebesiktning

Möjliga tilläggstjänster:

 • Radonindikering
 • Bibyggnad upp till 30 m2
 • Åtgärdsplan

Från 7 990 kr

Boka

Värdefull

Välj till en fuktkontroll för fler värdefulla insikter om husets skick.

Vad som ingår:

 • Överlåtelsebesiktning
 • Fuktkontroll

Möjliga tilläggstjänster:

 • Radonindikering
 • Bibyggnad upp till 30 m2
 • Åtgärdsplan

Från 9 990 kr

Boka

Noggrann

En noggrann besiktning även av el och VA för full koll på huset du köper.

Vad som ingår:

 • Överlåtelsebesiktning
 • Fuktkontroll
 • Elkontroll
 • VA-kontroll

Möjliga tilläggstjänster:

 • Radonindikering
 • Bibyggnad upp till 30 m2
 • Åtgärdsplan

Från 13 490 kr

Boka

En bra start med vår unika överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktningen är en grundlig byggteknisk undersökning av fastighetens huvudbyggnad (bostaden). Den ger dig svar på om det finns skador, bristfälliga konstruktioner, åldersslitage eller andra fel i huset. Därtill får du veta om det finns riskområden du behöver ha koll på.

Vi på Husdiagnostik utökar dessutom din överlåtelsebesiktning med extra analyser. Till varje fel och risk analyserar och förklarar vi även trolig orsak och konsekvens. På så sätt får du ett mycket utförligt underlag som gör det möjligt att bedöma hur litet eller stort ett fel är, vad som behöver åtgärdas i närtid och hur kostsamt det kan vara. Vi är unika om att systematiskt analysera och presentera all denna information i våra överlåtelsebesiktningar.

Det här ingår i Husdiagnostiks överlåtelsebesiktning:
 • Genomgång och dokumentation av upplysningar från säljaren.
 • Undersökning av bostadshuset med dokumentation av befintliga fel.
 • Identifiering och dokumentation av riskkonstruktioner samt andra risker.
 • Analys av troliga orsaker till funna fel och risker.
 • Analys av trolig konsekvens om felet eller risken inte åtgärdas.
 • Rekommendation om fördjupad undersökning där orsak eller konsekvens inte kan bedömas.
 • Sammanställning och klassificering av alla observationer i ett strukturerat och lättolkat utlåtande som blir ett tydligt besluts- och förhandlingsunderlag.

En fuktkontroll för fler värdefulla insikter

Fukt är ett hus värsta fiende. Närmare 40 % av alla småhus i Sverige beräknas ha någon typ av fuktskada (Boverkets rapport, 2011). I överlåtelsebesiktningen bedömer besiktningsmannen vilken fuktpåverkan som finns utifrån vad som kan ses. Med en fuktkontroll där fukthalter mäts upp kan vi med större säkerhet avgöra var det finns, eller inte finns, problem med fukt.

I vår fuktkontroll analyserar vi om det förekommer fuktvandring genom beräkning av fukttillskott i byggnadens olika delar, något andra besiktningsföretag normalt inte gör. Därtill kontrollerar vi fukthalter i husets utsatta delar såsom riskkonstruktioner, vind och våtrum.

Det här ingår i vår fuktkontroll:
 • Kontroll av fuktvandring i huset genom mätning av relativ fuktighet och beräkning av fukttillskott.
 • Fuktindikering i utsatta delar som badrum, tvättstuga och källare.
 • Mätning av relativ fuktighet och fuktkvot i utrymmen som vind och krypgrund samt i riskkonstruktioner, vid behov utförs håltagning efter godkännande av fastighetsägaren.
 • Indikering eller mätning av fukt där synliga tecken på fukt finns, till exempel i och kring fuktfläckar.
 • Analys av trolig orsak där höga fuktvärden uppmäts.
 • Analys av trolig konsekvens om höga fuktnivåer inte åtgärdas.
 • Sammanställning av alla indikeringar och mätningar ihop med resultatet från överlåtelsebesiktningen för ett tydligt sammanhang och bättre underlag gällande funna fel och risker.

En noggrann besiktning även av el och VA för full koll

Förutom överlåtelsebesiktningen och fuktkontrollen görs en grundlig genomgång av el-, vatten- och avloppsinstallationen i huset. Felaktigt utförda installationer av el är en av de största personfarorna i våra hem och utan vatten eller avlopp fungerar inte det dagliga livet.

I vår el- och VA-kontroll besiktar vi skick och utförande på all synlig el-, vatten och avloppsinstallation, går igenom ålder och funktion samt eventuellt upplevda problem med säljaren. Vi kontrollerar även exempelvis uttag och jordfelsbrytare samt tittar på vattentemperatur, flöde och avrinning.

Det här ingår i vår el- och VA-kontroll:
 • Genomgång och dokumentation av upplysningar kring installationerna från säljaren.
 • Undersökning av installationerna med dokumentation av befintliga fel och risker.
 • Analys av trolig orsak och trolig konsekvens om felet eller risken inte åtgärdas.
 • Rekommendation om fördjupad undersökning vid misstanke om ytterligare fel.
 • Test av jordade uttag.
 • Test av jordfelsbrytare och kontroll av proppsäkringars passdel efter godkännande av fastighetsägaren (då huset måste göras strömlöst).
 • Uppmätning av vattentemperatur och kontroll av ventiler.
 • Test av flöde och avrinning, till exempel i diskho och dusch.
 • Sammanställning och klassificering av alla observationer i ett strukturerat och lättolkat utlåtande som blir ett tydligt besluts- och förhandlingsunderlag.

Kompletterande tjänster när fakta saknas

Är ingen radonmätning gjord i huset eller finns fler byggnader på tomten? Förutom våra paket kan vi erbjuda tilläggstjänster som ger svar på dina funderingar.

Radonindikering

Radonindikering är en snabb mätning av halten radon i en bostad. Den kan hjälpa dig svara på inom vilket spann radonhalten troligtvis ligger och om en långtidsmätning borde göras.

Bibyggnad upp till 30 m2

Vill du få koll på en gäststuga eller ett fristående garage på tomten kan vi så klart hjälpa dig med besiktning av bibyggnaden samtidigt som vi besiktar bostadshuset.

Åtgärdsplan

När en husbesiktning är gjord och vi vet vilka fel ditt hus har kan vi hjälpa dig med en åtgärdsplan.

Husnyckeln

Artiklar om husköp och att besikta hus

Husbesiktning Köpa hus Gör rätt överlåtelse­besiktning vid ditt husköp

För de flesta är ett husköp den största affär vi gör och du köper ett hus i det skick det är den dag du skriver på kontraktet. En bostad behöver inte vara i toppskick, men du som köpare ska ha en realistisk bild av vad du ger dig in i.

Läs artikel
Husbesiktning 3 regler att följa om du vill anlita en oberoende besiktningsman

En oberoende besiktningsman måste göra aktiva val för att hålla sig oberoende. Använd de här tre reglerna för att ta reda på om din besiktningsman gjort det.

Läs artikel

Processen

Så går det till

5-10 minuter

Boka husbesiktning

Ring oss på 010-173 41 00 eller skicka en förfrågan.

Inom 1-2 veckor

Uppdraget utförs

En besiktningsman åker ut och genomför din husbesiktning på plats.

1-5 dagar

Utlåtande levereras

Besiktningsmannen samlar resultatet i ett tydligt och lättolkat utlåtande till dig.

Fri rådgivning

Osäker på vilken tjänst som passar i ditt fall eller när en besiktningsman borde komma ut? Hör av dig så hjälps vi åt.