3 skäl att göra en köpvänlig överlåtelsebesiktning

Att köpa ett hus är en stor affär och ingen vill köpa grisen i säcken, därför besiktas de flesta hus av säljaren idag. Tyvärr väljer många köpare ändå att göra en egen besiktning eftersom de inte förstår vad som står i besiktningsutlåtandet eller inte litar på besiktningen som finns. En stor del av värdet med din besiktning går då till spillo.

Ett juridiskt korrekt, men knapphändigt och svårtolkat besiktningsutlåtande riskerar alltså att sänka husets försäljningsvärde. Det vill vi ändra på. Vi vill att du ska få full glädje av din besiktning så att:

  1. Fler vågar buda på ditt hus så priset blir så högt som möjligt.
  2. Överlåtelsen går snabbt och smidigt utan köpare som kräver prisavdrag eller drar sig ur.
  3. Du slipper oroa dig för ditt gamla hus när du väl flyttat ut.

En trygg affär för köparen ger dig mer i fickan

När vi står inför olika köpalternativ är det många saker som avgör vad vi till slut väljer. Två huvudfrågor kan dock sammanfatta det hela:

  • Hur väl huset uppfyller våra kriterier.
  • Vilken risk köpet innebär.

Varje potentiell köpare har unika kriterier för vad som är ett bra husköp. Det kan handla om bostadsområdet, antal rum i huset eller möjligheten att förverkliga drömträdgården. Här har du svårt att förutspå eller påverka dina spekulanter. Mäklarens jobb är att lyfta fram husets alla möjligheter, så det kan tilltala så många som möjligt.

Den stora skillnaden du som säljare kan göra är att minimera köparens upplevda risk att välja just ditt hus. När valet står mellan två alternativ, väljer vi alltid det som upplevs minst riskfyllt. Det säkra före det osäkra är vad som hållit våra förfäder vid liv och det är vad som styr våra val än idag. Att avvakta och invänta att andra hus blir till salu är ofta det enklaste valet om man känner osäkerhet.

Alla hus, till och med nybyggda, har ett och annat fel. Ett fel man känner till och tar med i beräkningen är däremot inte längre en risk. Med andra ord är det viktigare att dina husspekulanter vet vad de lägger bud på, än om ditt hus har ett par fel och brister.

Genom att göra en överlåtelsebesiktning och redovisa skicket på ditt hus på ett objektivt och lättbegripligt sätt, minimerar du köparens upplevda risk, vilket leder till att köpviljan ökar och med det att betalningsviljan ökar – du kan alltså få mer betalt för ditt hus.

Med husets skick förklarat finns inget att pruta på

Tänk dig att du ska sälja din bil och i sista sekund upptäcker en repa i lacken, då är det självklart att sänka priset lite. Samma sak gäller när du säljer ditt hus. Tar du fram en annons, håller visning och får ett vinnande bud utan att det finns ett besiktningsutlåtande är affären långt ifrån klar.

De flesta köpare vill göra en egen besiktning om det inte finns någon, och den kommer med största sannolikhet visa på fel köparen inte tagit med i beräkningen, vilket leder till att de drar sig ur affären eller prutar ned priset ordentligt. Detsamma gäller om de inte förstår ditt besiktningsutlåtande eller litar på besiktningen som du låtit göra.

Det finns en anledning till att mäklare är måna om att få till kontraktsskrivningen omgående efter en budgivning. Ju mer tid som förflyter desto större är risken att köparna får kalla fötter och drar sig ur. Att ha en besiktningsklausul i kontraktet och behöva invänta resultatet från köparens överlåtelsebesiktning ökar risken för att affären går i stöpet. Det kan dyka upp fel som gör att köparen väljer att dra sig ur. Skulle det inträffa kan dessutom spekulanten med näst högst bud ha gått vidare, och du får börja om från början.

Se därför till att det finns ett tydligt besiktningsutlåtande med förklarande beskrivningar och att köparen har rätt att reklamera besiktningen om något inte skulle stämma. En ärlig säljare kommer många vilja göra affär med.

Med skydd mot dolda fel kan du sälja utan risk

När du säljer en bil kan du glömma bilen i samma stund som nyckeln byter hand. Säljer du ett hus kvarstår däremot ett stort ansvar även efter affären. Under de kommande 10 åren har du ansvar för dolda fel i ditt gamla hus. Genom att berätta allt du vet om huset flyttar du ansvaret för befintliga fel till köparen. Ett exempel förtydligar.

Vid några tillfällen har ni fått problem med avloppet när ni duschat mycket. Efter försäljningen upptäcks bakfall på en del av avloppsledningen, orsakat av sättningar i marken. Informerade du om problemet när du sålde huset går du fri eftersom felsymptomen var kända för köparen. Om du inte säger något är det däremot ett dolt fel köparen inte kunde förutse och ansvaret blir ditt.

Att tvingas bekosta en renovering av ett sålt hus är ett mardrömsscenario ingen vill råka ut för. Gör du en överlåtelsebesiktning kan du även teckna en dolda fel-försäkring. Då är du skyddad mot fel som du inte vetat om och som inte ens kan upptäckas vid en grundlig besiktning. Vi hjälper alltså både dig och din köpare att göra en Trygg husaffär.

Få ut fullt värde av din överlåtelsebesiktning

Visa upp ett pedagogiskt besiktningsutlåtande

Genom att bygga upp såväl hela besiktningsutlåtandet som varje notering i en logisk struktur och därtill grafiskt kategorisera varje notering gör vi på Husdiagnostik det enkelt att överblicka husets status samtidigt som du får en grundlig förståelse för varje fel.

Överallt där det är möjligt analyserar och presenterar vi på Husdiagnostik dessutom orsak samt konsekvens till felen och riskerna vi noterar. Något vi är ensamma om.

Genom att redovisa varje fel- och riskobservation tillsammans med dess orsak och konsekvens får läsaren ett mycket utförligt underlag som gör det möjligt att bedöma hur litet eller stort felet eller risken är, vad det kan kosta samt hur bråttom det är att åtgärda.

Med ett så tydligt underlag som möjligt skapas större trygghet hos spekulanterna samtidigt som risken för en tvist mellan dig som säljare och köparen minimeras.

Tipsa dina spekulanter om att göra en Köpbriefing

För att din husförsäljning ska gå så smidigt som möjligt rekommenderar vi att intresserade spekulanter bokar en Köpbriefing med oss på Husdiagnostik. Vid en Köpbriefing går vi igenom utlåtandet från besiktningen och svarar på alla frågor och funderingar spekulanterna kan tänkas ha. Finns minsta tveksamhet förklarar och resonerar vi kring hur stort eller litet ett fel egentligen är.

Extra viktigt med en genomgång av besiktningsutlåtandet är det för dem som i slutänden köper huset. Köpbriefingen ger snabbt och enkelt ökad trygghet samtidigt som det är mycket billigare och snabbare för köparen än att låta göra en ny besiktning. Tipsa din slutliga köpare om att boka en Köpbriefing så minimeras risken också för feltolkningar och tvister efter försäljningen. Därtill får din husköpare koll på garantin som följer med överlåtelsebesiktningen.

Gör en överlåtelsebesiktning med garanti för din husköpare

Normalt är det du som ska sälja huset, och som alltså beställt besiktningen, som får använda utlåtandet. Vi på Husdiagnostik ger dock samma rätt till din framtida köpare.

Att ge dig som säljare och din köpare samma avtalsmässiga rättigheter är vårt sätt att gå från snack till handling. Vi säger inte bara att vi är opartiska och att våra utlåtanden går att lita på; vi garanterar din köpare att de kan ställa oss mot väggen om det inte skulle stämma.

Presenterar du ett utlåtande från Husdiagnostik är det alltså samma sak som att lämna en garantisedel till din köpare och ditt hus har blivit ännu ett lite tryggare köp. Allt som behövs är att köparen kontaktar oss på Husdiagnostik och registrerar sig som ny ägare till fastigheten innan tillträdet, för att få del av besiktningens villkor och allmänna bestämmelser.

Bonustips: Din överlåtelsebesiktning är avdragsgill

När du säljer ett hus deklarerar du vinst eller förlust av försäljningen till Skatteverket. Alla kostnader du haft i samband med försäljningen, så kallade försäljningsutgift, får du dra av från försäljningspriset. Arvodet du betalar för din överlåtelsebesiktning, inklusive kompletterande kontroller, är med andra ord avdragsgillt. Förutom att du kan få mer betalt när du gjort en överlåtelsebesiktning slipper du alltså även en del skatt. En vinn-vinn-situation hur vi än vrider och vänder på det. Läs mer om skatt vid försäljning av småhus hos Skatteverket.