Därför är det viktigt att ha koll på radonhalten

Radon syns inte och luktar inget. Det är en osynlig gas vi dagligen andas in och som ökar risken för lungcancer markant. När du väl andats in de radonhaltiga partiklarna i dina lungor stannar de där. Därför måste du se till att du inte andas in hälsofarliga mängder från början.

Radon i inomhusluft ska, inom rimliga gränser, hållas så låg som möjligt. Gränsvärdet 200 Bq/kvm är en hjälp för att du ska veta när du aktivt borde vidta åtgärder för att minska radonhalten i din bostad.

Det ingår i en radonindikering

  • Mätning av inomhusluftens radonhalt i två olika boendeutrymmen i huset.
  • Normal mättid är mellan 1-4 timmar.
  • Resultatet för respektive mätplats redovisas i ett skriftligt utlåtande som skickas till dig.

Radonindikeringen är rådgivande

Radonindikeringen hjälper dig få en uppfattning inom vilket spann radonhalten kan ligga på i huset, när du behöver ett snabbt besked. Mätningen är dock bara rådgivande.

En radonindikering resulterar inte i ett skattat årsmedelvärde och kan alltså inte användas för några myndighetsbeslut. För det krävs en så kallad långtidsmätning.

Lägg till en radonindikering när du väljer besiktningspaket

En radonindikering görs oftast i samband med en hus- eller överlåtelsebesiktning. Välj alltså det besiktningspaket som passar dig och lägg därefter till radonindikeringen.

Önskar du endast en enskild radonindikering hjälper vårt Kontaktcenter dig att göra en bokning. Varmt välkommen att höra av dig!