Därför är VA-kontrollen viktig

Har du någon gång stått utan vatten eller haft stopp i avloppet? Då vet du varför det är viktigt att se till funktionen i sin vatten- och avloppsinstallation. I annat fall kan du säkert föreställa dig hur det skulle vara att stå utan vatten en eller flera dagar. Tänk dig att inte kunna spola i toaletten, tvätta händerna, laga mat eller duscha som du är van vid.

Du vill inte heller ha vatten där det inte ska finnas. Ett stopp i avloppet kan leda till översvämning. Det är lagom kul när det handlar om lite tvättvatten men hur skulle det kännas om det var avloppsvatten från toaletten som rann ut? Läckande vattenrör är ett annat skräckscenario med stora vattenskador som tar lång tid att torka ut och åtgärda blir resultatet.

Det är betydligt smartare att tänka efter före och underhålla husets vatten- och avloppsinstallation innan det blir problem. När det är dags, kan dock vara svårt att bedöma själv.

Det ingår i en VA-kontroll

I VA-kontrollen undersöks installationerna både okulärt (med hjälp av synen) och genom att testa funktionen.

Hela husets vatten- och avloppsinstallation som går att se och komma åt utan ingrepp, undersöks. Det gäller från inkommande vatten till respektive tappställe och avlopp. Undersökningar i form av provtagning, flödesmätning eller filmning av vatten- och avloppssystemet sker ej.

Följande moment ingår i VA-kontrollen:

  • Genomgång och dokumentation av upplysningar kring vatten- respektive avloppsinstallationen från fastighetsägaren.
  • Undersökning av installationerna med dokumentation av befintliga fel och risker.
  • Analys av trolig orsak och konsekvens om felet eller risken inte åtgärdas.
  • Rekommendation om fördjupad undersökning vid misstanke om ytterligare fel.
  • Test av flöde och avrinning, exempelvis i dusch och diskho.
  • Uppmätning av vattentemperatur.
  • Manövertest av ventiler.
  • Sammanställning och klassificering av alla observationer i ett strukturerat och lättolkat utlåtande.

Välj paket för att boka din VA-kontroll

VA-kontrollen utförs som ett komplement till en hus- eller överlåtelsebesiktning. Du bokar därmed din VA-kontroll genom att välja ett av våra besiktningspaket där den ingår. Besök vår sida med Paket & tjänster för att välja paket.