Allmänt

Husdiagnostik Sverige AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Nyköping, Sörmlands län. Referenser till ”Husdiagnostik” på webbplatsen ska normalt ses som referenser till Husdiagnostik Sverige AB.

Friskrivning

Information som publiceras på Husdiagnostiks webbplats är endast avsedd som allmän information; den utgör inte och ska inte användas som professionell rådgivning. Det finns risk att innehållet inte är uttömmande eller helt uppdaterat. Vid behov av rådgivning är du välkommen att kontakta oss. Direkt eller indirekt användning av innehållet på webbplatsen sker på egen risk.

Husdiagnostik ansvarar inte för och har inga förpliktelser i förhållande till information på Husdiagnostiks webbplats eller information på annan webbplats med länk till eller från denna webbplats.

Immateriella rättigheter

Husdiagnostik® är ett registrerat varumärke som tillhör Husdiagnostik Sverige AB. Husdiagnostik Sverige AB förbehåller sig alla rättigheter till varumärket.

Husdiagnostik reserverar alla rättigheter till innehållet på denna webbplats. Reproduktion, distribution och annat tillgängliggörande eller förfogande över material på webbplatsen är inte tillåtet utan Husdiagnostiks uttryckliga medgivande.

Behandling av personuppgifter

Vi är måna om din personliga integritet och att skydda de personuppgifter vi behandlar. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Se Husdiagnostiks integrite

tspolicy för mer information.

Användning av cookies

Vi använder cookies för att underlätta din personliga användning av Husdiagnostiks webbplats och för att få information som kan hjälpa till att förbättra webbplatsens prestanda och utseende. Läs mer på Husdiagnostiks sida om cookies.

Frågor

Har du frågor om våra användarvillkor är du välkommen att kontakta oss på info@husdiagnostik.se eller telefon 010-173 41 00.