Skicka en bokningsförfrågan

Bokningen påbörjas genom att du lämnar en bokningsförfrågan. Det kan ske via bokningsformulär på vår webbplats, via e-post eller muntligt genom telefonkontakt. En bokningsförfrågan är aldrig bindande för vare sig dig eller Husdiagnostik.

I bokningsförfrågan lämnas information om vilka tjänster du vill ha utförda, vilken fastighet det gäller, vid behov hur stor huvudbyggnaden är, samt kontaktuppgifter till dig som är beställare. Dessa uppgifter behövs för att vi ska kunna behandla din förfrågan.

Om några uppgifter saknas i bokningsförfrågan kommer vi höra av oss för komplettering, antingen via e-post eller genom telefonkontakt.

Önskad tid för din husbesiktning

Lämnas en önskad tid i en bokningsförfrågan ska det alltid ses som ett förslag. Vi gör vårt bästa för att tillgodose dina önskemål men det är tyvärr inte alltid möjligt. Vid behov hör vi av oss för att hitta ett tillfälle som fungerar för alla parter.

Du får vanligtvis välja mellan utförande under en förmiddag eller eftermiddag. Exakt starttid för uppdraget beror på såväl dina önskemål, besiktningsmannens restid till fastigheten samt övriga inbokade uppdrag.

Du får ett avtal för uppdraget

När Husdiagnostik har komplett information och vi är överens om alla detaljer kring uppdraget får du ett skriftligt avtal skickat till dig via e-post.

Avtalet innehåller vår överenskommelse med tillhörande villkor för bokad tjänst. Kontrollera att innehållet i bekräftelsen stämmer och att du är införstådd med villkoren. Hittar du fel eller har frågor ska du snarast kontakta oss.

Avtalet signeras gemensamt på plats för uppdraget innan besiktningen påbörjas.

När bokningen blir bindande

En bokningsförfrågan är aldrig bindande för vare sig dig eller Husdiagnostik. Vi gör alltid vårt yttersta för att tillmötesgå dina önskemål och behov. Vi kan dock tacka nej om vi inte har möjlighet att utföra ett uppdrag på aktuell ort, inom rimlig tid eller på annat sätt ser oss vara förhindrade.

Husdiagnostik binder sig att utföra uppdraget först när du fått ett komplett avtal för uppdraget. För dig blir bokningen bindande när du mottagit avtalet och antingen skriftligt godkänt det via mejl eller tyst accepterat det. Tyst accept sker ett dygn efter att du fått det kompletta avtalet skickat till dig; hör vi inget mer från dig antar vi att allt är i sin ordning och att du därmed accepterat avtalet.

 

Friskrivning

Vi strävar efter att information och priser på vår webbplats ska vara korrekta och uppdaterade; dock kan vi inte garantera att så alltid är fallet. Det är alltid den information och det pris som anges i uppdragsavtalet som gäller, även om det skiljer sig mot vad som presenterats när du skickade in din bokningsförfrågan.