Vision & värderingar

För att lycka börjar hemma

Husdiagnostik grundades med målet att göra det enklare, roligare och mer ekonomiskt att äga hus. Vi tror nämligen att lycka börjar hemma och att du blomstrar i kapp med ditt hem. Det spelar ingen roll om du ska köpa ditt hus, bor där nu eller är på väg att sälja det; du vill oavsett få ut mesta möjliga såväl ekonomiskt som glädjemässigt.

För att hjälpa dig till ett enastående hem utför vi husbesiktningar med flera viktiga kontroller och ger rådgivning om ditt hus. Vi ger dig helt enkelt kunskapen du behöver för att lyckas.

Och för en hållbar bostadsmarknad

Husdiagnostik verkar i det lilla, ett hus och med en husägare i taget, för att skapa stora värden. I det stora perspektivet strävar vi efter en hållbar bostadsmarknad med bestående värden där alla som vill har möjlighet att delta.

Vi är övertygade om att en stabil, trygg besiktningsbransch grundad på samsyn och en gemensam standard för husbesiktningar är starkt bidragande till den bostadsmarknaden. Tillsammans, husägare och besiktare, formar vi den branschen och bara tillsammans kan vi skapa ett hållbart småhussverige som låter alla blomstra.

Tillsammans pekar vi ut kursen

För att nå våra högt ställda mål bygger Husdiagnostiks verksamhet på tre grundläggande värderingar. De pekar ut kursen vi ska hålla och säkerställer samtidigt att du får ut mesta möjliga nytta när du väljer att anlita Husdiagnostik.

Pedagogik

Det ska vara lätt att förstå vad vi står för, vad vi gör och vad vi säger eller skriver. Dessutom ska det vara lätt att lära sig och att utföra ett uppdrag enligt vår metodik.

Etik

När vi utför ett uppdrag är det huset som berättar sin historia. Vad vi säger eller skriver ska vara fritt från andra parters inflytande. Vi ska inte heller göra affärer med företag eller organisationer där det råder etiska tveksamheter.

Kvalité

Vår verksamhet ska alltid hålla kvalitén i första rummet. Det innebär att våra besiktare ska ha gedigen kompetens inom sina områden och få kontinuerlig kompetensutveckling. Därtill ska allt vi gör bygga på kvalitetssäkrade metoder och processer.

Hör av dig

Har du frågor eller funderingar är du hjärtligt välkommen att kontakta oss. Vi finns som sagt för att sprida kunskap och hjälpa dig till ett bättre boende.

Allt gott!
Husdiagnostik Sverige AB

Välkommen till Husdiagnostik

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse när du besöker vår webbplats. Stäng det här meddelandet och fortsätt till vår sajt om du godkänner användningen enligt vår cookieinformation.