Kompetens & kundlöfte

När du anlitar Husdiagnostik får du en oberoende husbesiktning med rättvisa och begripliga villkor som är utförd av en besiktare med expertkunskaper. Och det är inget vi bara säger.

1. Expertkunskaper kombinerat med kommunikation

För att kunna garantera dig hög kvalitet på våra husbesiktningar har vi höga krav på våra besiktare. Något annat vore att bita oss själva i svansen.

Våra besiktare håller som lägst samma kompetensnivå som Sveriges Byggingenjörers Riksförbund (SBR) kräver för att man ska få kalla sig godkänd besiktningsman. Därtill är vi måna om att det finns ett genuint intresse för hus och byggteknik, men också för att hjälpa människor till ett bättre husliv.

En besiktares arbete utgörs till lika stor del av att på ett tydligt, pedagogiskt sätt kunna förklara samt dokumentera de observationer och bedömningar som görs under en husbesiktning, som att undersöka själva huset. I annat fall kan ju besiktningen inte användas. Därför är vi måna om att våra besiktare även besitter en god pedagogisk och kommunikativ förmåga.

Följande krav utgör miniminivån för våra besiktare.

Grundläggande kunskapskrav

  • Ingenjörsexamen från minst 3-årig teknisk högskole- eller universitetsutbildning.

alternativt

  • Annan relevant examen från teknisk skola följt av minst 2 års kvalificerat, självständigt och väl vitsordat arbete inom byggverksamhet, teknisk fastighetsförvaltning, husbesiktning eller liknande relevant verksamhet.

alternativt

  • 10 års arbetslivserfarenhet från kvalificerat, självständigt och väl vitsordat arbete inom byggverksamhet, teknisk fastighetsförvaltning, husbesiktning eller liknande relevant verksamhet.

Särskilda utbildningskrav

  • godkänd kurs för överlåtelsebesiktning
  • godkänd kurs för fuktmätning
  • regelbunden vidareutbildning inom ovan områden.

Övriga kompetenskrav

  • god pedagogisk förmåga
  • förmågan att uttrycka sig väl i tal och skrift.

2. Etiskt förhållningssätt för oberoende husbesiktningar

En av Husdiagnostiks kärnvärderingar är att hålla en hög etik. Det är helt grundläggande för oss att vi är en oberoende part när vi besiktar ditt hus. Vad vi säger eller skriver ska aldrig påverkas av andra.

Vi kommer aldrig göra oss beroende av mäklare eller andra parter

För att hålla vårt oberoende i första rum samarbetar vi inte med aktörer som skulle kunna sätta oss i moraliskt svåra situationer. Här skiljer vi oss från majoriteten av alla besiktningsbolag.

Vi har inte och kommer aldrig skaffa ramavtal med t.ex. mäklarfirmor för att de ska förse oss med uppdrag. Det är svårt att bita handen som föder en vilket många besiktningsföretag vittnar om gång på gång. Därför har vi valt att inte sätta oss i en sån situation från början.

Husdiagnostik vänder sig direkt till dig som blivande eller befintlig husägare. Det är en längre och svårare väg att gå för att få kunder. Därför följer nästan ingen den. För att du ska kunna lita på att våra husbesiktningar verkligen är oberoende är det dock den enda vägen.

Ett informativt och pedagogiskt utlåtande istället för att släta över

Det kan kännas jobbigt att få fel utpekade i sitt hus, speciellt om det ska säljas, och det är inte alltid kul att behöva ge dåliga nyheter som besiktare heller. I slutänden gagnar det däremot ingen att försöka släta över ett fel.

Hur ska du kunna räkna med att huset du vill köpa är beskrivet sanningsenligt om du själv inte följer samma princip när du säljer ditt hus? På Husdiagnostik har vi utvecklat en metodik som förklarar och beskriver fel så tydligt att alla parter kan göra en rimlig bedömning av nödvändiga åtgärder. På så sätt minimeras risken att ett problem förstoras och ges orimlig betydelse. Det tror vi är en bättre väg att gå.

Dessutom har vi tagit fram en ny tjänst till dig som ska sälja ditt hus. Där gör vi en förbesiktning och ger dig förslag på lönsamma åtgärder att fixa innan den slutliga överlåtelsebesiktningen och försäljningen. Då kan du välja vilka fel du säljer huset med. Gör med andra ord inte besiktningen i sista stund så du blir besviken på vad som kommer fram.

Samma ansvar mot säljare och köpare vid överlåtelsebesiktningar

För att inga tvivel ska råda om vår opartiskhet säger vi inte bara att vi är oberoende utan tar också ekonomiskt ansvar för att det verkligen är så, när vi gör överlåtelsebesiktningar.

Normalt har den som beställt besiktningen rätt att använda utlåtandet och att reklamera tjänsten om något inte stämmer. Vi på Husdiagnostik ger samma avtalsmässiga rätt till både husets säljare och köpare när vi gjort en överlåtelsebesiktning. Och det utan att köparen behöver betala något. Allt som behövs är att köparen kontaktar oss och registrerar sig som ny ägare till fastigheten.

3. Branschstandarder för rättvisa och tydliga villkor

Vi följer ABK 09

Våra tjänster utförs enligt branschstandarden ABK 09 – Allmänna bestämmelser för konsulttjänster inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet av år 2009. Bestämmelserna är gemensamt utarbetade och antagna av branschföreningen Byggandets kontraktskommitté.

ABK 09 täcker vad ett tjänstekontrakt ska innehålla gällande t.ex. ett uppdrags omfattning, tid, pris, rätt till resultat och tvistelösning. På så sätt kan du känna dig trygg med att du fått rättvisa villkor och att inget viktigt är glömt.

I förordet till ABK 09 tas även vikten av god kommunikation, förtroende och öppenhet mellan beställaren och utföraren upp. Vi gör vårt yttersta för att vara så tydliga vi kan, och hoppas du säger till om det finns minsta frågetecken kring avtalsvillkoren eller ditt besiktningsutlåtande. Tillsammans löser vi det.

Uppdrag som innehåller en överlåtelsebesiktning är enda undantagen. De följer fortfarande till största del ABK 09, men har ett par anpassningar för att passa vid husaffärer. Anpassningarna är desamma SBR rekommenderar och som alla SBR-anslutna besiktare använder vid överlåtelsebesiktningar.

Ansvarsförsäkring krävs

Ett av de krav som ställs i ABK 09 är att vi som besiktningsbolag har en ansvarsförsäkring. Försäkringen måste täcka det skadeståndsansvar vi tagit på oss mot dig om vår tjänst på något sätt visar sig bristfällig.

Vår innerliga strävan är alltid att leverera tjänster av högsta kvalitet. Ansvarsförsäkringen utgör ett sista skyddsnät, så du vet att det är helt riskfritt att anlita oss för din husbesiktning.

4. Vårt kundlöfte

Våra expertkunskaper, vårt etiska förhållningssätt och att vi följer vedertagna branschstandarder är vårt kundlöfte till dig när du anlitar Husdiagnostik. Som bonus får du även vår kontinuerliga strävan efter riktigt bra kommunikation oss emellan. Hör alltid av dig så vi kan prata ihop oss om du funderar på något.

Väl mött!
Husdiagnostik Sverige AB

Välkommen till Husdiagnostik

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse när du besöker vår webbplats. Stäng det här meddelandet och fortsätt till vår sajt om du godkänner användningen enligt vår cookieinformation.