Maxad försäljning med ett förberett hus
 • Få reda på vilka fel som skulle stå i ditt hus besiktningsutlåtande vid en försäljning.
 • Åtgärda alla fel som är lönsamma att avhjälpa innan försäljningen.
 • Gör rätt åtgärder på rätt sätt med hjälp av tydliga beskrivningar i en åtgärdsplan.
 • Få rabatt på din överlåtelsebesiktning och visa upp ett så felfritt hus som möjligt när det blir skarpt försäljningsläge.
 • Få fler budgivare och bättre betalt med ett förberett, väl omhändertaget hus.

Välj hur bra hus du vill kunna visa upp

Nedan hittar du de olika nivåer paketet kommer i. Välj nivå utifrån hur väl omhändertaget och värdefullt hus du vill kunna visa upp. Ring 010-173 41 00 om du behöver hjälp.

Start

Bli startklar med en husbesiktning och åtgärdsplan.

Vad som ingår:

 • Husbesiktning
 • Åtgärdsplan

Möjliga tilläggstjänster:

 • Radonindikering
 • Bibyggnad upp till 30 m2

Från 8 990 kr

Boka

Värdefull

Värdefulla åtgärdsförslag med hjälp av en fuktkontroll.

Vad som ingår:

 • Husbesiktning
 • Fuktkontroll
 • Åtgärdsplan

Möjliga tilläggstjänster:

 • Radonindikering
 • Bibyggnad upp till 30 m2

Från 10 990 kr

Boka

Noggrann

En noggrann plan med koll även på el- och VA-installationen.

Vad som ingår:

 • Husbesiktning
 • Fuktkontroll
 • Elkontroll
 • VA-kontroll
 • Åtgärdsplan

Möjliga tilläggstjänster:

 • Radonindikering
 • Bibyggnad upp till 30 m2

Från 14 490 kr

Boka

Bli startklar med en husbesiktning och åtgärdsplan

Få en grundlig byggteknisk undersökning av fastighetens huvudbyggnad (bostaden) som ger svar på vilka skador, bristfälliga konstruktioner, åldersslitage eller andra fel och risker som finns i huset och som kommer hamna i besiktningsutlåtandet vid en överlåtelsebesiktning.

Dessutom får du en åtgärdsplan med åtgärder som är lönsamma att fixa innan det blir skarpt försäljningsläge. En lönsam åtgärd bedöms ha en värdehöjande effekt på ditt hus som överstiger kostnaden för själva åtgärden. Planen beskriver vilka områden du bör se över och vad som är viktigt att tänka på för att åtgärden ska bli godkänd.

Det här ingår i vår husbesiktning och åtgärdsplan:
 • Genomgång och dokumentation av upplysningar från dig som fastighetsägare.
 • Undersökning av bostadshuset med dokumentation av befintliga fel, riskkonstruktioner samt andra risker.
 • Analys av trolig orsak och konsekvens till funna fel och risker.
 • Rekommendation om fördjupad undersökning där orsak eller konsekvens inte kan bedömas.
 • Sammanställning och klassificering av alla observationer i ett tydligt och lättolkat utlåtande.
 • Skriftlig plan över lönsamma åtgärder att utföra innan försäljning av huset.
 • Viktiga punkter att tänka på för respektive åtgärd så den kan godkännas vid den uppföljande överlåtelsebesiktningen.

Värdefulla åtgärdsförslag med hjälp av en fuktkontroll

De flesta husspekulanter är väl medvetna om att fukt är ett hus värsta fiende och förväntar sig att husets fuktstatus tydligt redovisas. Med en fuktkontroll där fukthalter mäts upp kan vi med större säkerhet avgöra var det finns, eller inte finns, problem med fukt än vad som är möjligt i bara en husbesiktning.

En fuktkontroll som görs sent i försäljningsprocessen kan visa på fel som inte gått att upptäcka tidigare och som drar ner helhetsintrycket (och priset) på huset. En förebyggande fuktkontroll ger dig i stället chansen att åtgärda de eventuella problem som finns.

Det här ingår i en fuktkontroll:
 • Fuktindikering i utsatta delar som badrum, tvättstuga och källare.
 • Mätning av relativ fuktighet och fuktkvot i utrymmen som vind och krypgrund samt i riskkonstruktioner.
 • Indikering eller mätning av fukthalt där synliga tecken på fukt finns, till exempel i och kring fuktfläckar.
 • Vid behov och godkännande av dig som fastighetsägare kan håltagning utföras för noggrannare mätning.
 • Kontroll av fuktvandring i huset genom mätning av relativ fuktighet och beräkning av fukttillskott.
 • Analys av trolig orsak och konsekvens där höga fuktvärden uppmäts.
 • Sammanställning av alla indikeringar och mätningar med resultatet från husbesiktningen för ett tydligt sammanhang och bättre underlag över funna fel och risker.

En noggrann plan med koll även på el och VA

Många husköpare vill få koll på alla delar i huset och beställer extra kontroller om information saknas. Har du själv gått igenom hela huset innan försäljningen riskerar du inte att tråkiga överraskningar dyker upp.

Förutom husbesiktningen och fuktkontrollen görs i detta paket en grundlig genomgång av el-, vatten- och avloppsinstallationen i huset. Åtgärdsplanen utökas självklart även med åtgärder som behövs för dessa.

Det här ingår i vår el- och VA-kontroll:
 • Genomgång och dokumentation av upplysningar kring installationerna från dig som fastighetsägare.
 • Undersökning av installationerna med dokumentation av befintliga fel och risker.
 • Analys av trolig orsak och konsekvens om ett fel eller risk inte åtgärdas.
 • Rekommendation om fördjupad undersökning vid misstanke om ytterligare fel.
 • Test av jordade uttag.
 • Test av jordfelsbrytare och kontroll av huvudsäkringars passdel efter godkännande av dig som fastighetsägare (då huset måste göras strömlöst).
 • Uppmätning av vattentemperatur och kontroll av ventiler.
 • Test av flöde och avrinning, till exempel i diskho och dusch.
 • Sammanställning och klassificering av alla observationer i ett strukturerat och lättolkat utlåtande.

Valbara tilläggstjänster för mer värde

Vill du få koll på radonhalt och husets energiförbrukning för att vid behov kunna åtgärda även dessa delar? Vi hjälper dig få koll.

Radonindikering

Radonindikering är en snabb mätning av halten radon i en bostad. Den kan hjälpa dig svara på inom vilket spann radonhalten troligtvis ligger och om en långtidsmätning borde göras.

Bibyggnad upp till 30 m2

Vill du få koll på en gäststuga eller ett fristående garage på tomten kan vi så klart hjälpa dig med besiktning av bibyggnaden samtidigt som vi besiktar bostadshuset.

Husnyckeln

Kunskap om husaffärer och besiktningar

Husbesiktning Sälja hus Rätt överlåtelse­besiktning ger större värde vid din hus­försäljning

För att få ut fullt värde av din överlåtelsebesiktning när du säljer ditt hus behöver du göra en besiktning köparen förstår och litar på. Vi på Husdiagnostik garanterar din köpare att de kan ställa oss mot väggen om vår besiktning inte stämmer.

Läs artikel
Husbesiktning Köpa hus Sälja hus Vad är en okulär besiktning och varför är överlåtelse­besiktningar okulära?

Få svar på vad en okulär besiktning är, varför andra kontroller inte ska bakas in och varför det är viktigt att läsa villkoren när du väljer överlåtelsebesiktning.

Läs artikel

Processen

Så här går det till

5-10 minuter

Boka husbesiktning

Välj tjänst och skicka en förfrågan eller ring oss på 010-173 41 00.

Inom 2 veckor

Uppdraget utförs

En besiktningsman åker ut och genomför din husbesiktning på plats.

1-5 dagar

Utlåtande levereras

Besiktningsmannen samlar resultatet i ett tydligt och lättolkat utlåtande till dig.

Kontakta oss för fri rådgivning

Osäker på när du borde anlita en besiktningsman eller vilken tjänst som passar i ditt fall? Hör av dig till vårt Kontaktcenter så hjälps vi åt.