Lyckat husköp från Husdiagnostik

Håll huvudet kallt och ta reda på vad du ger dig in i om du vill göra ett lyckat husköp. Här får du reda på allt du behöver veta om att besikta huset inför din husaffär och vilken extra information vi på Husdiagnostik ger dig.

Par dansar i vardagsrum efter ett bra husköp, flyttkartonger står runt om i rummet.

Grunden i ett Lyckat husköp är en överlåtelsebesiktning med utökade analyser och ett pedagogiskt utlåtande över skicket på huset du vill köpa. För bättre koll kan du dessutom komplettera grundbesiktningen med kontroller av fuktnivåer, elinstallationen samt vatten och avlopp.

Med hjälp av ditt besiktningsutlåtande kan du se till att du får valuta för pengarna, att du tagit höjd för nödvändigt underhåll och har underlaget som krävs om ett dolt fel dyker upp. Först och främst ska du så klart besluta om det är rätt hus för dig beroende på hur mycket jobb huset kräver.

Vad är en överlåtelsebesiktning?

En överlåtelsebesiktning är en noggrann byggteknisk genomgång av ett hus inför en fastighetsaffär. Med byggteknisk menas att en besiktningsman går igenom saker som:

 • husets konstruktion inklusive vilka byggmaterial som använts och deras hållbarhet
 • vilka byggnadssätt som använts och vilka problem som kan finnas med dem
 • skicket på husets klimatskal samt olika byggnads- och konstruktionsdelar såsom grunden, taket, fönster etcetera
 • vilket slitage som finns på husets utrymmen, inte minst våtutrymmen
 • vilken fuktpåverkan som finns och hur fukt kan komma att påverka huset framöver.

Därför ska du göra en (lättolkad) överlåtelsebesiktning

De tre viktigaste anledningarna att göra en överlåtelsebesiktning är egentligen samma oavsett besiktningens utformning. Uttömmande analyser och ett begripligt, lättolkat utlåtande är däremot enda sättet att vara säker på att du verkligen får ut de värdena.

Ett krångligt besiktningsutlåtande blir oftast bara en hyllvärmare och en tröst att ”du gjort som man ska göra”. Vi tycker inte det är bra nog. Vi vill att du ska få användning av din överlåtelsebesiktning så du:

 1. kan avgöra om priset för huset är skäligt och inte betalar mer än du har råd med
 2. vet vad som väntar när du flyttar in och tar tag i det viktigaste först
 3. får ersättning för dolda fel om något oväntat dyker upp.

Tar du reda på det som behövs för att uppfylla de här punkterna har du också fullgjort din undersökningsplikt enligt lagen.

1. Betala rätt pris för huset

För att kunna utvärdera om priset är rimligt behöver du väga in alla aspekter kring huset. När du kontaktar mäklaren och ger dig in i budgivningen har du så klart redan vägt in kriterier som läge, storlek och stil. Därtill bör du väga in det byggtekniska skicket på huset och vilket underhållsbehov som finns. I praktiken är det svårt utan ett välstrukturerat, förklarande besiktningsutlåtande.

Fel du inte tagit med i beräkningen när du lade ditt vinnande bud kommer uppdagas om du låter göra en överlåtelsebesiktning. Mindre fel är ofta försumbara så länge de inte är många och sammanlagt börjar handla om större summor. Men hur skulle det kännas att få ett takbyte på halsen för ett par hundratusen kronor?

Du köper ett hus i det skick det är den dag du skriver på kontraktet. All renovering huset kräver utifrån det måste du själv ha koll på och kunna bekosta. Se alltså till att du kan pruta på priset om det är befogat.

Rött hus med vita knutar, gul dörr och en blommande trädgård där det ska göras en överlåtelsebesiktning innan köp.

Ett entydigt besiktningsutlåtande ger dig underlaget du behöver för att kunna förhandla med säljaren och mäklaren. Peka helt enkelt på de fel och risker som inte var kända under budgivningen. Skillnaden på husets värde med respektive utan dessa fel är det minsta du kan begära prisavdrag med.

Värdeskillnaden behöver inte vara detsamma som summan det kostar dig att åtgärda felen. En annan spekulant kanske kan göra jobbet själv. Det är dock aldrig fel att börja förhandlingen vid åtgärdskostnaden och se vart säljarens smärtgräns går.

2. Ta reda på vad du ger dig in i och prioritera underhållet rätt

Köpa begagnad bil är ett gissel. Även om du går igenom serviceboken och provkör dyker fel upp du inte varit beredd på; bromsarna behöver bytas eller så fungerar inte vindrutetorkaren på bakrutan. Köpa hus är ännu värre.

Ett hus har ingen servicebok och inte går det att provköra heller. Dessutom handlar ett husköp om betydligt mer pengar. Lätt att glömma mitt i visningar, budgivning och kontraktskrivande är vad som faktiskt står på tur när du väl står där med nyckeln i handen.

Är det rimligt att lägga pengar på ett nytt kök om krypgrunden samtidigt riskerar fuktskador eller om fasaden, som ju är en del av husets klimatskal, behöver underhållas? Och hur står det till med planerna du redan börjat göra för huset? Kan du inreda källaren eller byta till bergvärme utan att problem uppstår?

Husdiagnostiks överlåtelsebesiktning ger dig förståelse för de fel och risker som finns i huset. Du får en bra introduktion till ditt nya boende och ett tydligt underlag att utgå ifrån när du planerar för hur du bäst tar hand om det. Vill du slippa bli överraskad av att bakrutetorkaren är trasig och istället kunna planera bytet är vår överlåtelsebesiktning din bästa vän.

3. Säkra ett juridiskt hållbart underlag

Vem som ansvarar för vad i en husöverlåtelse regleras i Jordabalken kapitel 4 §19. Där fastställs att du som köpare har en långtgående skyldighet att inspektera huset. Ofta kallas det för köparens undersökningsplikt.

Fel som går att upptäcka vid en noggrann undersökning av ett hus, eller som du borde väntat dig med tanke på husets ålder och slitage, är inte dolda fel utan sånt du förväntas vara medveten om.

Du kan alltså inte få ersättning för en uppstådd fuktskada på vinden om du inte kontrollerat vinden innan köpet, och kan påvisa att skadan varken var möjlig att upptäcka eller borde ha förväntats. För att kunna bevisa det behövs ett tydligt underlag på husets skick från tiden för köpet.

Inte heller kan du kräva ersättning för fel man idag vet beror på de konstruktionssätt som användes när huset byggdes eller renoverades; om konstruktionen då var normal och accepterad. Såna fel anses nämligen du som köpare kunna förutse.

För att uppfylla din undersökningsplikt behövs med andra ord gedigen kunskap om huskonstruktion, åldersslitage och byggnadsfysik såväl som godkända respektive icke-godkända byggnadssätt genom tiderna. Det är ingen lätt sak att bedöma ett hus, men det är inget lagen tar hänsyn till.

Kan du inte bedöma huset och sammanställa ett objektivt, korrekt underlag själv, är det ditt ansvar att ta hjälp för att uppfylla din undersökningsplikt. Ett utförligt, entydigt utlåtande från en oberoende besiktare, som tar ansvar för att huset är genomgånget, ger dig underlaget som krävs. Det gäller så klart endast de delar besiktningsmannen undersöker innan ditt husköp.

Vad vi undersöker i en överlåtelsebesiktning

Vilka delar vi undersöker på fastigheten

Överlåtelsebesiktningen omfattar huvudbyggnaden, alltså bostadshuset, på fastigheten du vill köpa. Har huset ett vidbyggt garage, förråd eller dylikt ingår det också, eftersom det är en del av huvudbyggnaden.

Bibyggnader som står fritt på tomten omfattas däremot inte. Finns en gäststuga eller ett varmgarage kan skicket ändå vara viktigt att känna till för att du ska veta vad du köper. Eftersom olika fastigheter ser olika ut måste du själv lägga till bibyggnader du vill ska undersökas, när du bokar din överlåtelsebesiktning.

Marken som finns runt en byggnad vi undersöker ingår om den kan påverka husets välmående. Vi noterar alltså inte om häcken runt tomten är misskött men däremot om ett träd vid huset innebär en risk för huset.

Om någon del av byggnaderna eller marken som undersöks hör till en samfällighet eller gemensamhetsanläggning omfattas den inte, eftersom det inte är en del av fastigheten. Exempelvis kan taket på ett radhus ägas gemensamt av alla fastigheter i längan.

För gemensamt ägda delar föreslår vi att du pratar med fastighetsägaren eller mäklaren, alternativt samfällighetsföreningen, för att få reda på planerat underhåll, avgifter och hur samarbetet fungerar.

Vilka delar vi undersöker i huset

Alla utrymmen, byggnads- och konstruktionsdelar som går att komma åt och är synliga undersöks. Överlåtelsebesiktningen omfattar däremot inte husets installationer som el och vatten, maskinell utrustning som kyl och frys, eller eldstäder och rökgångar.

Undantaget är även delar som inte går att komma åt utan att det behöver städas eller att bohag behöver flyttas. Vi skurar alltså inte brunnen i duschen för att kunna syna tätskiktet, eller plockar ur ett förråd för att kunna komma in. Sånt behöver vara förberett innan vi kommer ut.

Kan någon del av huset inte besiktas noteras det som ”Ej åtkomligt”. Ju bättre förberett huset är inför vårt besök desto utförligare utlåtande kan vi alltså ge. Eftersom du inte äger huset än behöver du säkerställa att nuvarande fastighetsägare ser till att hela huset är åtkomligt.

Vi hoppas du förstår att undersökningar som kan innebära personfara för våra besiktningsmän inte ingår. För att taket ska bedömas måste det alltså finnas en godkänd stege som går att säkra mot takfoten. Även vinden måste gå att komma åt på ett säkert sätt.

Idag är det vanligt att kontrakt skrivs så snart budgivningen är klar. Ska du ha rätt att göra en besiktning efter du skrivit kontrakt, och använda resultatet för att förhandla om priset eller andra villkor, måste det finnas en besiktningsklausul som tillåter det i kontraktet. Vi förslår att du även säkerställer så säljarens ansvar att göra huset åtkomligt står med i den besiktningsklausulen.

Hur vi undersöker huset och vad vi letar efter

En överlåtelsebesiktning är okulär. Med andra ord är det sånt som går att se med blotta ögat som undersöks. Inga ingrepp görs i huset och inga mätverktyg används. Vill du ha mer information om vad en okulär besiktning innebär och varför överlåtelsebesiktningen är okulär så går vi igenom det i artikeln: Vad är en okulär besiktning och varför är överlåtelsebesiktningar okulära?

Besiktningsman inspekterar diskbänksskåp med hjälp av ficklampa som del av en okulär överlåtelsebesiktning.

Det vi letar efter i huset är fel och risker samt deras orsak. Fel inkluderar en skada på en byggnads- eller konstruktionsdel, en bristfälligt utförd konstruktion eller annan avvikelse som har betydelse för husets bestående eller användning. För att ytterligare komplicera saken tar man även hänsyn till husets ålder och allmänna status, samt vad som är normalt skick på liknande fastigheter.

Besiktar vi ett närmare hundra år gammalt torp med sneda dörröppningar behöver det alltså inte vara fel. Sånt är normalt i gamla torp och inget som avviker eller kan anses vara felkonstruerat. Ser vi å andra sidan sneda dörröppningar i en nyare villa är det något som är galet. Det är ett förenklat exempel eftersom vi bortser från möjligheten att de sneda dörröppningarna i torpet kan bero på sättningar i marken.

Ett fel finns och kan upptäckas nu; en risk är däremot en påtaglig fara att byggnaden har fel som inte syns, eller kan få andra fel framöver. Badrummet kanske är felfritt vid besiktningen men är tätskiktet gammalt är risken stor att det blir problem framöver. Risknoteringar görs även för konstruktioner som tidigare varit godkända men som vi idag vet ofta leder till problem, så kallade riskkonstruktioner.

Överallt där det är möjligt anger vi orsaken till felen och riskerna vi noterar, något vi på Husdiagnostik är ensamma om. Utan att förstå orsaken är det dock svårt att avgöra hur allvarligt felet är och hur bråttom det är att åtgärda.

Kan orsaken inte identifieras rekommenderar vi en fördjupad undersökning. Normalt krävs då ett ingrepp i huset och användning av mätverktyg eller andra hjälpmedel. Fördjupade utredningar ingår inte men kan läggas till. Fastighetsägaren måste dock uttryckligen godkänna en sån utredning eftersom det kan innebära åverkan på huset.

Komplettera överlåtelsebesiktningen för ett bättre husköp

För att ge en så komplett bild som möjligt av huset du vill köpa är det klokt att komplettera överlåtelsebesiktningen med ytterligare kontroller. Alla husets delar, även de en besiktare inte inspekterar, ingår i din undersökningsplikt.

Självklart följer utlåtandena från våra kompletterande kontroller samma pedagogiska och utförliga upplägg som överlåtelsebesiktningen.

Kompletterar du överlåtelsebesiktningen med en fukt-, el- och VA-kontroll har du alla förutsättningar att göra ett lyckat husköp. Tänk dock på att husägaren måste godkänna kontrollerna du vill göra utöver överlåtelsebesiktningen. Bra att ha med sig är också att besiktningen tar lite längre tid när fler kontroller utförs.

Ett extra tips till dig som ska köpa ett hus med kamin är att många skorstensfejare gör överlåtelsebesiktningar på eldstäder och rökgångar.

Fuktkontroll

Fukt är ett hus värsta fiende. Närmare 40 % av alla småhus i Sverige beräknas ha någon typ av fuktskada (Boverkets rapport, 2011). I överlåtelsebesiktningen bedömer besiktningsmannen vilken fuktpåverkan som finns utifrån vad som kan ses. Med en fuktkontroll där fukthalter mäts upp kan vi med större säkerhet avgöra var det finns, eller inte finns, problem med fukt.

I vår fuktkontroll gör vi en bedömning av husets inomhusklimat, beräknar fukttillskott och bedömer om det förekommer fuktvandring - något andra besiktningsföretag normalt inte gör. Därtill mäter vi fukthalter i husets utsatta delar såsom riskkonstruktioner, vind och badrum.

Elkontroll

Felaktigt utförda installationer av el är en av de största personfarorna i våra hem. Speciellt farligt blir det om det finns mindre barn i huset. Förutom att orsaka elchock och brand kan felaktiga installationer ge skador på husets elektriska utrustning.

I vår elkontroll besiktar vi skick och utförande på all synlig, fast installerad el i huset såsom huvudcentral, gruppcentral, kablar, uttag m.m. Vi testar även att jordade uttag är kopplade rätt och att jordfelsbrytaren fungerar om det finns. Därtill går vi igenom ålder och funktion på all maskinell utrustning med ägaren samt eventuellt upplevda problem. Generellt konstateras också hur elen är konstruerad i huset och att anläggningen är säkrad rätt.

VA-kontroll

Utan vatten fungerar inte det dagliga livet och med vatten på fel ställen får huset fuktproblem. En kontroll av vatten- och avloppsinstallationen är en billig försäkring mot framtida problem. Extra viktigt är det så klart för dig som tänker köpa ett hus med eget vatten och avlopp.

I vår VA-kontroll undersöker vi skick och utförande på all synlig vatten- och avloppsinstallation, går igenom ålder och funktion plus eventuellt upplevda problem med fastighetsägaren samt tittar på temperatur, flöde och avrinning. Överlag konstateras även hur vattenförsörjningen och avloppet är konstruerat.

Hur du bokar din överlåtelsebesiktning

En bokning sker i två steg för att du ska ha full koll på vad du beställer och att tjänsten stämmer med vad du tänkt dig. Du hittar en komplett beskrivning i vår bokningsinformation. Det är dock inte mer komplicerat än nedan.

Bokningsförfrågan

Skicka en bokningsförfrågan till oss så tittar vi över våra möjligheter att hjälpa dig. Vi skickar i vår tur ett uppdragsförslag med tidpunkt, pris och villkor. Du har chans att ställa alla frågor du kan tänkas ha och behöver vi mer information hör vi så klart av oss.

Överenskommelse

När vi båda är överens om vad som ska göras, när och vart, formaliserar vi vår överenskommelse genom att signera uppdragsavtalet. Därefter är det bara att vänta in besiktningsdagen.

Så går överlåtelsebesiktningen till

Momenten som utförs på plats

Det första vi gör är så klart att åka ut till huset, men vad händer sen?

 1. Väl på plats noterar vi grundläggande förutsättningar som väder, hur huset är byggt och vilka som är närvarande. En bild tas också av husets entrésida till utlåtandet som senare skrivs ihop.
 2. För att få en god grundförståelse, och för att husets historia ska bli dokumenterad, börjar vi med att ställa en rad frågor till fastighetsägaren. Exempelvis vad som gjorts på huset, hur gammalt det är och om ägarna upplevt några problem. Vi kikar också igenom alla ritningar och andra handlingar som finns på fastigheten.
 3. Näst kommer den del som de flesta tänker på som själva besiktningen; alltså den faktiska undersökningen av huset med observation av synliga fel och risker, samt analys av trolig orsak. Felnoteringar kompletteras normalt även med en bild för tydlighetens skull.
 4. Slutligen får du en muntlig genomgång av alla observationer vi gjort. Ta chansen att ställa frågor och be om förtydliganden direkt på plats. Det är mycket enklare att förklara när det går att kika på felet tillsammans. Självklart kan du även följa med besiktaren runt i huset, se vad som upptäcks och ställa frågor under överlåtelsebesiktningens gång.

De roligaste besiktningarna är när kunden är nyfiken, ställer frågor och vill lära sig mer.

Daniel Östervall, besiktare Porträtt på Daniel, en av Husdiagnostiks besiktare.

Så lång tid tar besiktningen

En överlåtelsebesiktning tar ofta runt två timmar att genomföra, men kan gå såväl fortare som ta längre tid. Då alla hus ser olika ut är det svårt att ge en precis tid. Tidsåtgången beror exempelvis på husets storlek, hur det är konstruerat, hur gammalt och väl underhållet det är samt vad det varit med om.

Vilka bör vara med vid överlåtelsebesiktningen?

Överlåtelsebesiktningen görs för att du ska få koll på husets skick och lära känna det. Det bör därför vara en självklarhet för dig som köpare av huset att vara med. Därtill är det viktigt att säljaren är hemma eller åtminstone finns tillgänglig för att svara på frågor.

Kan fastighetsägaren inte närvara fysiskt behöver alla befintliga handlingar på huset vara framlagda i förväg. Säljaren bör dessutom vara beredd att svara på frågor samt vara med på den avslutande genomgången över telefon.

Närvarar endast ett ombud för ägaren, med knapphändig kunskap om huset, kan det resultera i en sämre överlåtelsebesiktning och ett bristfälligt utlåtande. Du bör därför insistera på att fastighetsägaren finns tillgänglig.

Alla som har ett intresse av att veta mer om husets skick och som vill kunna ställa frågor direkt till besiktaren bör därtill närvara vid besiktningstillfället. Om du som ska köpa huset vill ta med dig fler till besiktningen bör du dock kolla så det är okej med säljaren först.

Resultatet sammanställs i ett utförligt och lättbegripligt utlåtande

När besiktningsmannen lämnat huset och åkt hem är det dags att sammanställa all insamlad information i ett besiktningsutlåtande till dig. Dagsförhållanden, fastighetsägarens upplysningar, observationer och bedömningar med tillhörande bilder dokumenteras och struktureras i det skriftliga utlåtandet. Du får utlåtandet digitalt och i vanliga fall levereras det inom ett par dagar från besiktningen.

Ett besiktningsutlåtande med unika analyser

Till de fel- och riskobservationer vi gjort presenteras, utöver orsak, även vilken eller vilka konsekvenser som kan uppstå. Vår analys av konsekvenser påbörjas så klart på plats i huset men kompletteras och färdigställs när utlåtandet tas fram.

Kvinna läser ett besiktningsutlåtande från Husdiagnostik med unik information som presenterar funna fel tillsammans med bild, orsak ock konsekvens.

Genom att redovisa varje fel- och riskobservation tillsammans med dess orsak och konsekvens får du ett mycket utförligt underlag som gör det möjligt att bedöma hur litet eller stort ett fel är, vad som behöver göras och vad det kan kosta att åtgärda. Vi på Husdiagnostik är unika om att systematiskt analysera och presentera all denna information i våra besiktningsutlåtanden.

Vi vill ge dig ett så komplett underlag som möjligt eftersom vi är övertygade om att du kan göra bättre bedömningar och ett bättre husköp ju tydligare och utförligare utlåtande du får. Risken för en framtida tvist mellan dig och säljaren minimeras också om husets skick presenteras så entydigt som möjligt.

Ett besiktningsutlåtande med unik pedagogik

De flesta besiktningsutlåtanden är utformade för att besiktningsmannen ska ha ett enkelt och snabbt jobb. Våra utlåtanden är utformade för att du ska få en grundlig förståelse för huset vi besiktat. Ett utvecklingsjobb vi lagt stor möda och tid på.

Genom att bygga upp såväl hela utlåtandet som varje notering i en logisk struktur och därtill grafiskt kategorisera varje notering gör vi det enkelt att överblicka husets status samtidigt som du får en grundlig förståelse för varje fel.

Skulle du ändå tycka att något är otydligt lämnar vi en klart-och-tydligt-garanti. Berätta bara vad du tycker är svårt att förstå så förtydligar vi ditt utlåtande såväl skriftligt som muntligt. Självklart utan att du behöver ge någon motivering.

Spara ditt besiktningsutlåtande i 10 år

När du granskat ditt utlåtande är din överlåtelsebesiktning klar och du ska känna att du fått ett värdefullt besluts- och förhandlingsunderlag inför ditt husköp. Glöm inte att besiktningsutlåtandet ska sparas på ett säkert ställe, i minst 10 år. Det är nämligen så länge du kan få ersättning om ett dolt fel upptäcks i huset.

De första 2-4 åren är utlåtandet dessutom ett fantastiskt underlag över vad som behöver underhållas i ditt nya hus.

Checklista för din överlåtelsebesiktning

För att din överlåtelsebesiktning ska bli så utförlig och rättvisande som möjligt har vi samlat allt du behöver tänka på i två checklistor; en till dig och en till fastighetsägaren. Längre ner kan du ladda ner checklistorna i pdf-format så de finnns enkelt till hands när du behöver dem.

Checklista till dig

Innan du skriver på köpekontraktet

 • Försök få tid att utföra besiktningen innan du skriver på kontraktet eller säkerställ med mäklaren att det finns en besiktningsklausul i kontraktet så du har rätt att genomföra en besiktning.
 • Kontrollera att fastighetsägarens ansvar att iordningsställa huset inför besiktningen är inskrivet i köpeavtalet.
 • Se till att du har rätt att förhandla om priset samt andra villkor utifrån besiktningens resultat.
 • I händelse att allvarliga fel uppdagas under överlåtelsebesiktningen bör du ha rätt att häva köpekontraktet om du inte längre vill genomföra husköpet.

När du bokar din överlåtelsebesiktning

 • Välj en dag och tid för besiktningen då du och fastighetsägaren kan vara med.
 • Utvärdera om några bibyggnader bör besiktas samt vilka kompletterande kontroller du vill göra.
 • Säkerställ att fastighetsägaren godkänt de kompletterande kontroller du bokar.
 • Ge säljaren vår ”Checklista till fastighetsägaren” i god tid innan besiktningen, så huset hinner ställas iordning.

På besiktningsdagen

 • Hjälp säljaren att göra huset åtkomligt, om det behövs. Se ”Checklista till fastighetsägaren”.
 • Fundera ut och ställ alla frågor du kan komma på om bostaden och noteringarna som görs direkt till besiktaren. Se besiktaren som din personliga husexpert som är där för att hjälpa dig.

När du fått ditt besiktningsutlåtande

 • Läs noggrant igenom ditt utlåtande.
 • Fundera på om du saknar något i utlåtandet som du och besiktaren pratat om. Hör i såna fall av dig och be om en komplettering.
 • Be om förtydliganden om du tycker något är otydligt eller svårt att förstå i utlåtandet.
 • Spara utlåtandet på ett säkert ställe i 10 år.

Checklista till fastighetsägaren

 • Plocka fram alla handlingar som finns på huset.
 • Kontrollera att det finns en stege som går att säkra mot takfoten, och att det går att ta sig upp på vinden på ett säkert sätt.
 • Se till att det finns inspektionsluckor till vind, krypgrund och andra avskärmade utrymmen, samt att de är ”krypbara” med tanke på takhöjd, underlag och möjlighet att komma in.
 • Kontrollera att alla rum och förråd är åtkomliga; plocka fram eventuella nycklar och plocka undan så trånga utrymmen går att inspektera.
 • Ställ bort grejer som är i vägen, till exempel sophinken i diskbänkskåpet och saker som döljer källarväggarna. Självklart är normal möblering okej.
 • Undvik starka dofter som rökelse, rengöringsmedel och nybakat bröd; det kan misstänkas dölja unken lukt.
 • Ta bort eventuell badkarsfront och gör rent alla golvbrunnar.
 • Sätt på värmen i huset om det varit kallställt.
 • Skotta runt huset om det snöat. Byggnadsdelar som är täckta av snö noteras som ”Ej åtkomliga”.
Ladda ner checklistorna

Skicka din bokningsförfrågan i tid

Ofta är det snabba puckar när budgivningen är klar. Vill du vara säker på att få din överlåtelsebesiktning i tid kan du skicka in en bokningsförfrågan redan innan budgivningen avslutats. Då finns du i våra rullar och vi prioriterar upp dig.

Funderar du på något och vill hellre pratas vid? Ring oss på 010-173 41 00!

Lyckat husköp

Start

En bra start för ett lyckat husköp

Det här ingår

 • Överlåtelsebesiktning

... kr

Boka Start
Bra val

Lyckat husköp

Värdefull

Värdefulla insikter för ett bättre köp

Det här ingår

 • Överlåtelsebesiktning
 • Fuktkontroll

... kr

Boka Värdefull

Lyckat husköp

Noggrann

En noggrann genomgång för full kontroll

Det här ingår

 • Överlåtelsebesiktning
 • Fuktkontroll
 • Elkontroll
 • VA-kontroll

... kr

Boka Noggrann

Välkommen till Husdiagnostik

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse när du besöker vår webbplats. Stäng det här meddelandet och fortsätt till vår sajt om du godkänner användningen enligt vår cookieinformation.